2018-05-07

Fortifikationsverket inbjuder till samråd angående planer på att dränera Karlsborgs förorenade flygplats. Aktion Rädda Vättern ger synpunkter.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Synpunkter-från-Aktion-Rädda-Vättern-med-anledning-av-Fortifikationsverkets-samrådsremiss-2018.pdf” title=”Synpunkter från Aktion Rädda Vättern med anledning av Fortifikationsverkets samrådsremiss 2018″]