2014-05-17

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Aktion Rädda Vättern i Zinkgruvan
§1 Vice ordförande Bengt Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2016/09/årsmötesprotokoll140517.pdf” title=”arsmotesprotokoll140517″]