2016-11-28

ARV:s remissvar på utredningen om dricksvattenförsörjningen, Betänkande SOU 2016:32 ”En trygg dricksvattenförsörjning”.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/ARV-remissvar-Betänkandet-SOU-201632-En-trygg-dricksvattenförsörjning.pdf” title=”ARV remissvar Betänkandet SOU 2016,32 En trygg dricksvattenförsörjning”]