Dokument

RubrikInnehåll
SGU-rapport om innovationskritiska metaller2019-01-06 SGU:s slutrapportering av regeringsuppdrag ”Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral”, december 2018. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/SGU-rapport-Kartläggning-innovationsmetaller.pdf” title=”SGU-rapport Kartläggning innovationsmetaller”]2019-01-07 18:54:00
Naturvårdsverket reder ut förhållandet mellan minerallag och miljöbalk2019-01-05 Rapport 6759 mars 2017. Naturvårdsverket går igenom förhållandet mellan minerallagen och miljöbalken. Det framgår att minerallagen måste ändras. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/Minerallag-kontra-Miljöbalk_NV-2017.pdf” title=”Minerallag kontra Miljöbalk_NV 2017″]2019-01-07 18:50:15
Remissvar på ”Statens gruvliga risker” SOU 2018:592018-11-30 Aktion Rädda Vättern skickar remissvar på den statliga utredningen. ”Utredningen är ett steg i rätt riktning och det är nu viktigt att utredningens förslag inte urvattnas. Haverier och konkurser …2018-12-04 19:03:59
Medborgarförslag angående kommunalt veto vid gruvexploatering2018-06-11 Ett exempel på medborgarförslag som kan lämnas in till kommuner. Kravet gäller kommunalt veto vid gruvverksamhet, här specifikt med hänvisning till sjön Unden. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/Medborgarförslag-Unden-till-Laxå-kommun.pdf” title=”Medborgarförslag Unden till Laxå …2018-06-11 13:10:05
Prospektering kobolt vid Unden2017-11-12 Information om European Cobolt Ltd´s försök att öppna gruva vid Unden. Här är ett debattinlägg och en artikel i SLA. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/11/Information-om-kobolt-vid-Unden.pdf” title=”Information om kobolt vid Unden”]2017-11-12 19:26:26
Vi är Unden… Dikt av Lovisa Larsson 20172017-11-09 Lovisa Larsson skänkte denna dikt till det välbesökta mötet i Undenäsgården kvällen den 9 november 2017. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/11/Det-fanns-en-gräns-Lovisa-Larsson.pdf” title=”Det fanns en gräns-Lovisa Larsson”]2017-11-11 19:59:31
Möte i Undenäs2017-10-20 Aktion Rädda Vättern bjuder in till möte med Arne Müller angående eventuell koboltgruva vid sjön Unden. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/10/ArneMuller_ARV-3.pdf” title=”ArneMuller_ARV (3)”]2017-10-20 16:55:35
HFD: Ojnareskogen ska vara Natura 20002017-06-29 Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer att regeringens beslut att göra Ojnareskogen till Natura 2000-område var korrekt. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/06/HFD-Ja-till-Ojnare.pdf” title=”HFD Ja till Ojnare”]2017-06-29 19:30:34
Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU142014-03-06 Näringsutskottet avslår motioner om minerallagen, uranbrytning och stopp för utvinning av fossil energi. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2016/09/2013_14_nu14.pdf”]2016-09-11 20:40:08