Facebook

TIDSLINJE

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 veckor sedan

Aktion Rädda Vättern

Nu är helguppehållet slut. Vapenvilan är över. Försvarets materielverk, FMV, planerar att åter igen spränga granater över norra Vättern. Vättern som är en oersättlig dricksvattentäkt. Vättern vars unika ekosystem, med känsliga fiskarter, växter och fågelliv, ska skyddas enligt både svensk lag och EU-direktiv.

FMV svarar på alla klagomål att de ”försvarar Sverige” och skjuter i sjön med tillstånd från länsstyrelsen. Men tillståndet är föråldrat och otydligt. Tillståndet förutsatte att den här typen av granatsprängningar endast skulle ske undantagsvis.

På mark- och miljödomstolens uppmaning stoppade regeringen den planerade granatbeskjutningen hösten 2016. Men nu under de senaste åren sker granatsprängningar var och varannan månad.

Tack vare Aktion Rädda Vätterns begäran har Länsstyrelsen Västra Götaland nu öppnat ett nytt ärende ”Begäran om omprövning av miljötillstånd”. Nu hoppas vi att så många som möjligt, som här följer och gillar vår FB-sida, mejlar en uppmaning till länsstyrelsen att skyndsamt sätta igång en omprövning att FMV:s tillstånd. Du kan använda följande mall:

”Omprövning av FMV:s tillstånd, dnr 56108-2020.
Det är orimligt att fortsätta med granatbeskjutning av dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern. Jag hoppas att länsstyrelsen nu tar sitt miljöansvar och snarast ser till att ompröva verksamheten.
Med vänlig hälsning
N.N.”

Mejla till
vastragotaland@lansstyrelsen.se;

Skicka kopia till
arv@aktionraddavattern.se;
registrator@fmv.se;
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se;
m.registrator@regeringskansliet.se;
exp-hkv@mil.se;
exp-fihm@mil.se;

Du kan även skriva med egna ord. Mer underlag finns på Aktion Rädda Vättens hemsida, bland annat i det brev vi skickade till demokratiminister Amanda Lind i november förra året. (Vi har ännu inte fått något svar…)
www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2020/11/Amanda-LInd-Varfor-sprangs-det-granater-i-Va...

Dela gärna detta inlägg med alla dina vänner!
... Se meraSe mindre

Nu är helguppehållet slut. Vapenvilan är över. Försvarets materielverk, FMV, planerar att åter igen spränga granater över norra Vättern. Vättern som är en oersättlig dricksvattentäkt. Vättern vars unika ekosystem, med känsliga fiskarter, växter och fågelliv, ska skyddas enligt både svensk lag och EU-direktiv.

FMV svarar på alla klagomål att de ”försvarar Sverige” och skjuter i sjön med tillstånd från länsstyrelsen. Men tillståndet är föråldrat och otydligt. Tillståndet förutsatte att den här typen av granatsprängningar endast skulle ske undantagsvis. 

På mark- och miljödomstolens uppmaning stoppade regeringen den planerade granatbeskjutningen hösten 2016. Men nu under de senaste åren sker granatsprängningar var och varannan månad.

Tack vare Aktion Rädda Vätterns begäran har Länsstyrelsen Västra Götaland nu öppnat ett nytt ärende ”Begäran om omprövning av miljötillstånd”. Nu hoppas vi att så många som möjligt, som här följer och gillar vår FB-sida, mejlar en uppmaning till länsstyrelsen att skyndsamt sätta igång en omprövning att FMV:s tillstånd. Du kan använda följande mall:

”Omprövning av FMV:s tillstånd, dnr 56108-2020.
Det är orimligt att fortsätta med granatbeskjutning av dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern. Jag hoppas att länsstyrelsen nu tar sitt miljöansvar och snarast ser till att ompröva verksamheten.
Med vänlig hälsning
N.N.”

Mejla till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se;

Skicka kopia till 
arv@aktionraddavattern.se;
registrator@fmv.se;
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se;
m.registrator@regeringskansliet.se;
exp-hkv@mil.se;
exp-fihm@mil.se;

Du kan även skriva med egna ord. Mer underlag finns på Aktion Rädda Vättens hemsida, bland annat i det brev vi skickade till demokratiminister Amanda Lind i november förra året. (Vi har ännu inte fått något svar…)
http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2020/11/Amanda-LInd-Varfor-sprangs-det-granater-i-Vattern.pdf

Dela gärna detta inlägg med alla dina vänner!

Kommentera på facebook

Förbered oss psykiskt för krigets vansinne istället för att ödsla bomber och granater!

Lär dom dig aldrig !

Självklart skickat mejl 💧

Vilka politker tar avstånd mot detta?

Dårskap

Det är märkligt att vår regering där miljöpartiet ingår inte kan sätta stopp på detta . Eller är det så att det är viktigare att begränsa användandet av plastpåsar Jag tvivlar !!!

Lennart Fredriksson, regeringen s+mp har tagit två bra beslut: stopp för granatbeskjutningen 2016 och stopp för dränering av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats 2019. Nu ligger flera beslut angående användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde på regerings bord för avgörande. Det tar tid att ta beslut, bland annat för det antagligen finns motsättningar inom regeringskansliet. Flera frågor kan dock inte direkt beslutas av regeringen utan måste föregås av myndighetsbeslut. Det är därför vi nu kräver LÄNSSTYRELSENS omprövning. Så hjälp gärna till genom att mejla de ansvariga! (Sen måste vi dessutom minska plastföroreningarna i naturen, inklusive i Vättern 🙂 )

Länstyrelsen som går hårt åt småsaker och tillåter detta ????? Mycket märkligt!!!!!!

Undelug salut till tjugondedag Knut...

"Vattenmolekylen är länken mellan det icke-levande och det levande." Om du missade kvällens upplaga av Vetenskapens Värld kan du se den här: www.svtplay.se/video/29702906/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-h2o-nyckeln-till-al...

Fundera sedan på om det är rätt att använda Vättern som skjutfält, trots att det finns många andra alternativ. Borde vara en självklar sak att mejla till länsstyrelsen och kräva att tillståndet för FMV att spränga granater över sjön måste omprövas, eller hur?

Mailat alla!!

Ett "brev" betyder så mycket Allra helst NU

Sprängs inga granater skjuter barlastad ammunition består av rent stål.

Inge Persson, enligt tidigare samråd mellan FMV och länsstyrelsen framgår det tydligt att huvuddelen av granaterna som sprängs över Vättern är skarpa. De väger 35-40 kg och är laddade med sprängämnen som motsvarar 68 dynamitgubbar. Den senaste tiden har överläggningarna mellan FMV och länsstyrelsen hållits per telefon eller uteblivit pga att FMV hävdar att granaterna exploderar ovanför vattenytan. Inga handlingar redovisas längre. De så kallade "luftbrisaderna" är oreglerade i tillståndet. Vibrationerna och de mycket kraftiga ljudnivåerna på granatsprängningarna tyder dock på att det fortfarande handlar om skarp ammunition. Sprängämnesrester och stålsplitter påverkar ekosystemet negativt, inte minst för de fiskarter som Natura 2000-reglerna är avsedda att skydda. Men har du, Inge Persson, andra uppgifter behöver du hänvisa till en trovärdig källa.

Har mailat.

Är ”Aktionen ” för att ha ett försvar eller skrota det ? Ska man ha ett försvar så måste man ju öva att skjuta eller ?

Vi tar inte ställning för eller emot försvaret. Men vi har enats om att dricksvattentäkten Vättern inte bör vara ett skjutfält och ett flygövningsområde. Artilleripjäsen Archer behöver inte provskjutas i Vättern. Den har tidigare utprovats både på Älvdalens och Ravlundas skjutfält. Försvarsmakten twittrade nyligen att artilleriutbildningen ska ske på Villingsbergs skjutfält. Du kan läsa mer om vad ARV står för här: www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2020/11/Programforklaring-nov-2020.pdf

Detta med att skriva brev till demokratiministern har väl inte med saken att göra, det är väl Miljöministern eller Försvarsministern ni skall till i så fall...

Enligt uppgift från boende invid Vättern hördes sex kraftiga explosioner strax innan kl. 12 idag. Provskjutning verkar ha blivit godkänd eftersom morgondagens skjutningar är inställda. Om tidigare uppgifter från FMV stämmer hamnade drygt 50 kg sprängämne och drygt 200 kg granatsplitter i Vättern denna gång. Det finns all anledning att få stopp på denna helt onödiga miljöförstörelse. Så fortsätt mejla länsstyrelsen och be om omprövning av FMV:s tillstånd.

Aktion Rädda Vättern är ett exempel på asymmetrisk krigsföring en påverkanskampanj med syfte att motverka den egna försvarsförmåga som Sverige har. Således skall all information betraktas som fiendepropaganda. 🇺🇸

Hahaha rysstroll

Trodde det var kvarglömda raketer se nyår,nu vet jag bättre tack.

Var ska de öva istället?

View more comments

3 veckor sedan

Aktion Rädda Vättern

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET! Nu tar vi nya tag i arbetet med att skydda Vättern. Vill du vara med?
Swisha 100 kr till 123 694 80 87 och meddela namn och e-postadress.
www.youtube.com/watch?v=FLYIHMSAu9w
... Se meraSe mindre

Video image

Kommentera på facebook

Den som vill veta mer kan titta och lyssna på detta 30 minuter långa föredrag som hölls i riksdagen för drygt ett år sedan. Sedan dess har ARV fått stöd av mark- och miljödomstolen som uppmanat regeringen att avvisa både ansökan om femdubbling av flygverksamheten på Karlsborg flygplats och ansökan om att dränera det PFAS-förorenade flygfältet. Alla frågorna ligger nu samlade på regeringens bord för avgörande. www.youtube.com/watch?v=FKNsYbJECi8

Vill du hjälpa till att övertala riksdagspolitikerna att tillgången på rent dricksvatten är ett överordnat intresse kan du skriva under på nedanstående namninsamling: www.skrivunder.com/skydda_vattern_som_overordnat_riksintresse_for_dricksvatten

Skriv på namninsamlingen

Gör något innan det är försent, riktat till politikerna! 😠😠

Skrivit på o betala medlemsavgift 😊👍

100 kronor för kampen om rent dricksvatten är minst sagt skäligt!

hej, jag betalade medlemsavgiften förra året, men jag är osäker på om den har löpt ut nu.. vart kan man kolla sånt? annars swishar jag 100 spänn och förnyar 🙂

View more comments

1 månad sedan

Aktion Rädda Vättern

Ett stort antal forskningsrapporter har det senaste decenniet redovisat att högfluorerade kemikalier (PFAS) är mycket miljö- och hälsofarliga. Försvarsmaktens eget forskningsinstitut gav redan 2013 ut en rapport som beskriver risker som cancer, immunsjukdomar, hormonstörningar även vid extremt låga halter av PFAS.

Svenskt Vatten, branschorganisation för de kommunala vattenverken, krävde redan för fem år sedan att alla PFAS-kemikalier skulle förbjudas. Svenskt Vatten citerade då regeringsförklaringen från den 15 september 2015 där statsministern slog fast att ”utfasning av kemikalier som är skadliga för människa och miljö skapar drivkrafter för bättre alternativ. När EU:s regelverk inte räcker till går Sverige före”.

Livsmedelsverket i Sverige har sedan många år tillbaka haft en åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten på 90 ng/liter. Ligger halten lägre är det OK enligt den svenska myndigheten – trots att det under flera år stått klart att gränsvärdet är alldeles för högt och måste sänkas radikalt.

Men nu har istället EU gått före: EFSA, Europeiska livsmedelssäkerhets-myndigheten, sänkte i höstas tolerabelt intag av PFAS med flera tusen gånger! Men Sverige följer inte ens efter... Livsmedelsverket meddelar att 90 ng/liter ligger fast medan de väntar på fortsatta förhandlingar inom EU, vilket kan ta flera år. Med samma beräkningsmetoder som Livsmedelsverket tidigare använt bör åtgärdsgränsen för PFAS i dricksvattnet kanske ligga under 1 ng/liter! Till och med Vättern innehåller högre halter (2-3 ng/liter).

Under tiden kräver två andra svenska myndigheter att de ska få pumpa ut PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten Vättern! Det kan inte vara sant, eller hur?

Jo, tyvärr! Både Försvarsmakten och Fortifikationsverket driver att Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats invid Vätterns strand ska dräneras och verksamheten ska femdubblas utan någon föregående sanering.

Aktion Rädda Vättern har skickat ett Öppet brev till överbefälhavare Micael Bydén, Försvarsmakten och generaldirektör Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket. Aktion Rädda Vättern vädjar till dessa ledare att ta sitt ansvar: dra tillbaka era ansökningar om dränering och utökning av verksamheten på Karlsborgs flygplats och satsa istället fullt ut på att sanera området.

Det vore väl fantastiskt om vi kunde få ett positivt svar innan nyår?
Länk till det öppna brevet: www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2020/12/OPPET-BREV-till-FM-och-FORTV.pdf

Dela gärna!
... Se meraSe mindre

Ett stort antal forskningsrapporter har det senaste decenniet redovisat att högfluorerade kemikalier (PFAS) är mycket miljö- och hälsofarliga. Försvarsmaktens eget forskningsinstitut gav redan 2013 ut en rapport som beskriver risker som cancer, immunsjukdomar, hormonstörningar även vid extremt låga halter av PFAS.
 
Svenskt Vatten, branschorganisation för de kommunala vattenverken, krävde redan för fem år sedan att alla PFAS-kemikalier skulle förbjudas. Svenskt Vatten citerade då regeringsförklaringen från den 15 september 2015 där statsministern slog fast att ”utfasning av kemikalier som är skadliga för människa och miljö skapar drivkrafter för bättre alternativ. När EU:s regelverk inte räcker till går Sverige före”. 

Livsmedelsverket i Sverige har sedan många år tillbaka haft en åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten på 90 ng/liter. Ligger halten lägre är det OK enligt den svenska myndigheten – trots att det under flera år stått klart att gränsvärdet är alldeles för högt och måste sänkas radikalt. 

Men nu har istället EU gått före: EFSA, Europeiska livsmedelssäkerhets-myndigheten, sänkte i höstas tolerabelt intag av PFAS med flera tusen gånger! Men Sverige följer inte ens efter... Livsmedelsverket meddelar att 90 ng/liter ligger fast medan de väntar på fortsatta förhandlingar inom EU, vilket kan ta flera år. Med samma beräkningsmetoder som Livsmedelsverket tidigare använt bör åtgärdsgränsen för PFAS i dricksvattnet kanske ligga under 1 ng/liter! Till och med Vättern innehåller högre halter (2-3 ng/liter).

Under tiden kräver två andra svenska myndigheter att de ska få pumpa ut PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten Vättern! Det kan inte vara sant, eller hur? 

Jo, tyvärr! Både Försvarsmakten och Fortifikationsverket driver att Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats invid Vätterns strand ska dräneras och verksamheten ska femdubblas utan någon föregående sanering.

Aktion Rädda Vättern har skickat ett Öppet brev till överbefälhavare Micael Bydén, Försvarsmakten och generaldirektör Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket. Aktion Rädda Vättern vädjar till dessa ledare att ta sitt ansvar: dra tillbaka era ansökningar om dränering och utökning av verksamheten på Karlsborgs flygplats och satsa istället fullt ut på att sanera området.

Det vore väl fantastiskt om vi kunde få ett positivt svar innan nyår?
Länk till det öppna brevet: http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2020/12/OPPET-BREV-till-FM-och-FORTV.pdf

Dela gärna!Image attachment

Kommentera på facebook

Jag har fått några svar på de mail jag skickat: "FMV svar gällande mailkontakt. Vi har tagit del av ditt mail rörande FMV:s provningsverksamhet vid anläggningen i Karlsborg. FMV löser en viktig uppgift. Vi hjälper till att försvara Sverige, genom att säkerställa att vår Försvarsmakt får prövad, säker och nödvändig materiel. FMV:s provverksamhet utförs enligt de tillstånd som FMV fått av Länsstyrelsen. FÖRSVARETS MATERIELVERK", Försvarsinspektören-För-Hälsa-och-Miljö <forsvarsinspektoren-for-halsa-och-miljo@mil.se> tis 8 dec. 08:41 (för 11 dagar sedan) till mig "Hej, FIHM har tagit emot din e-post daterad 7 dec och registrerat den med dnr FIHM2020-1122. Mvh Eva Jägerstig Administrativ handläggare" EXP-HKV mån 7 dec. 13:36 (för 12 dagar sedan) till mig Hej, Försvarsmakten hade inga skjutningar i området. Fråga bör besvaras av Försvarets Materielverk (FMV) www.fmv.se, Med vänlig hälsning cid:image003.png@01D5117E.6D374D70 Registrator FÖRSVARSMAKTENS HR-centrum CrA – Centralregistraturavdelningen 107 85 STOCKHOLM Besöksadress: Banérgatan 62 Telefon: 08-788 75 00 • e-post: exp-hkv@mil.se www.forsvarsmakten.se Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person. Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces. When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information. Från: HKV EBL - PROD <prod@mil.se> Skickat: den 7 december 2020 13:24 Till: EXP-HKV <exp-hkv@mil.se> Ämne: SV: [ES] Vättern Omlottas FMV , om vi kan. FM hade inga skjutningar. Mvh Björn Majberg PROD STAB 070-254 84 12"

Tillgången av rent vatten är ett av världens största problem. Vättern som sötvattenkälla m å s t e värnas. Det förstår säkert alla. Men tydligen handlar inte alla utifrån den kunskapen. Bra att ni kämpar vidare!

NÄR,NÄR,NÄR kommer eran prestige drunkna i Vättern?

Måste fråga: Då försvaret slutat använda brandskum med PFAS sedan 2008 varför motsäger ni er att man ökar verksamheten?

😡😡😡

Försvaret är en av de få sektorer som fortsatt att använda brandskum med PFAS. När det gäller planerna på femdubbling av flygverksamheten på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats kan de inte genomföras utan att området dräneras och landningsbanan renoveras. Då måste det grävas i den förorenade marken. ARV kräver att området istället ska saneras.

Det är tyvärr så att försvaret är viktigare är människors hälsa!

Hur kommer det sig att F17 i Kallinge fick sanera sin PFAS men att de är så motvals i Karlsborg? Samma myndighet ju... Och inte alls många år emellan.

Ja, Peter Rydholm, PFAS-föroreningarna på Karlsborgs flygplats upptäcktes samtidigt som F17 avslöjades som förorenat. Men jag känner inte till att försvaret lyckats sanera området. Istället har kommunen bytt vattentäkt. Inte så lätt att byta ut Vättern... arbetsochmiljomedicin.se/pfas-i-kallinge-en-langdragen-historia/

Och strax efter att den nya vattentäkten tagits i bruk störtade ett JAS Gripen inte långt från den nya täktens skyddsområde... www.nyteknik.se/samhalle/ett-jas-gripenplan-kraschade-utanfor-ronneby-6926743

View more comments

1 månad sedan

Aktion Rädda Vättern

VARFÖR INTE GE DIG SJÄLV en jul- och nyårsgåva som varar hela 2021? Teckna ett medlemskap i Aktion Rädda Vättern. Bli delaktig i vårt arbeta med att skydda Vättern som dricksvattentäkt och unik natur, nu och för framtiden.

Klicka på www.aktionraddavattern.se/medlemskap-stod/
och skrolla ner till + BLI MEDLEM. Fyll i uppgifterna och swisha sedan 100 kr till 123 694 80 87.

Är du redan medlem? Då kanske du vill ta med en vän på färden? Det kan behövas för vi måste vara många som kräver att Vättern ska skyddas från bomber och granater, från kemikalier och gruvavfall. Vill du ge bort ett års medlemskap i Aktion Rädda Vättern, då ska du gå in på samma länk www.aktionraddavattern.se/medlemskap-stod/
men skrolla ner till + GE EN GÅVA. Har du fyllt i alla uppgifter och swishat 100 kr till 123 694 80 87 får du en julhälsning med medlemsbevis via mejl som du kan vidarebefordra till din vän.

Under 2020 har Aktion Rädda Vättern vunnit flera delsegrar i kampen för miljön. Stort tack till alla er (snart 10 000!) som här på Facebook ”gillar” vårt arbete! Ännu större tack till er som tar steget ut och blir medlemmar. Viktiga frågor kan komma att avgöras nästa år. Tillsammans ska vi göra 2021 så mycket bättre!

I kommentaren nedan kan du läsa Aktion Rädda Vätterns programförklaring.
... Se meraSe mindre

VARFÖR INTE GE DIG SJÄLV en jul- och nyårsgåva som varar hela 2021? Teckna ett medlemskap i Aktion Rädda Vättern. Bli delaktig i vårt arbeta med att skydda Vättern som dricksvattentäkt och unik natur, nu och för framtiden.

Klicka på http://www.aktionraddavattern.se/medlemskap-stod/ 
och skrolla ner till + BLI MEDLEM. Fyll i uppgifterna och swisha sedan 100 kr till 123 694 80 87. 

Är du redan medlem? Då kanske du vill ta med en vän på färden? Det kan behövas för vi måste vara många som kräver att Vättern ska skyddas från bomber och granater, från kemikalier och gruvavfall. Vill du ge bort ett års medlemskap i Aktion Rädda Vättern, då ska du gå in på samma länk http://www.aktionraddavattern.se/medlemskap-stod/ 
men skrolla ner till + GE EN GÅVA. Har du fyllt i alla uppgifter och swishat 100 kr till 123 694 80 87 får du en julhälsning med medlemsbevis via mejl som du kan vidarebefordra till din vän.

Under 2020 har Aktion Rädda Vättern vunnit flera delsegrar i kampen för miljön. Stort tack till alla er (snart 10 000!) som här på Facebook ”gillar” vårt arbete! Ännu större tack till er som tar steget ut och blir medlemmar. Viktiga frågor kan komma att avgöras nästa år. Tillsammans ska vi göra 2021 så mycket bättre!

I kommentaren nedan kan du läsa Aktion Rädda Vätterns programförklaring.

Kommentera på facebook

Här kan du läsa mer om vad Aktion Rädda Vättern arbetar för: www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2020/11/Programforklaring-nov-2020.pdf

Finns det sälar i Vättern?

Caroline Lyssarides

1 månad sedan

Aktion Rädda Vättern

EN SEGER FÖR SJÖN UNDEN! Bergsstaten förlänger inte gruvbolagets undersökningstillstånd, ett tillstånd som syftar till att starta en gruva vid sjön Unden. Unden ligger inom Vätterns tillrinningsområde och är en fantastisk sjö som naturligtvis inte får förgiftas av gruvverksamhet.

Bergsstaten motiverar detta med att gruvbolaget inte varit tillräckligt aktivt under de senaste tre åren och inte lämnat in arbetsplaner. Bolaget skyller på sänkta koboltpriser och pandemin, men Bergsstaten utnyttjar 2 kap. 6 § i minerallagen och menar att detta inte är godtagbara skäl.

Att Bergsstaten gör denna tolkning skulle delvis kunna förklaras med det kompakta och aktiva motståndet i bygderna runt Unden. Gruvbolaget bakom projektet, European Cobalt Ltd men huvudkontor i Perth, Australien, skriver på sin hemsida att de börjat söka efter metaller i Europa för att hitta ”konfliktfria källor till kobolt”. Bolagets passivitet, under den tid undersökningstillståndet har varit i kraft, kan kanske också delvis förklaras av att de upptäckte att Tiveden inte var ett ”konfliktfritt” område? Kanske vill bolaget inte bränna sig på alla eldar? Se även Vi som brinner för Unden | Facebook
... Se meraSe mindre

EN SEGER FÖR SJÖN UNDEN! Bergsstaten förlänger inte gruvbolagets undersökningstillstånd, ett tillstånd som syftar till att starta en gruva vid sjön Unden. Unden ligger inom Vätterns tillrinningsområde och är en fantastisk sjö som naturligtvis inte får förgiftas av gruvverksamhet.

Bergsstaten motiverar detta med att gruvbolaget inte varit tillräckligt aktivt under de senaste tre åren och inte lämnat in arbetsplaner. Bolaget skyller på sänkta koboltpriser och pandemin, men Bergsstaten utnyttjar 2 kap. 6 § i minerallagen och menar att detta inte är godtagbara skäl.

Att Bergsstaten gör denna tolkning skulle delvis kunna förklaras med det kompakta och aktiva motståndet i bygderna runt Unden. Gruvbolaget bakom projektet, European Cobalt Ltd men huvudkontor i Perth, Australien, skriver på sin hemsida att de börjat söka efter metaller i Europa för att hitta ”konfliktfria källor till kobolt”. Bolagets passivitet, under den tid undersökningstillståndet har varit i kraft, kan kanske också delvis förklaras av att de upptäckte att Tiveden inte var ett ”konfliktfritt” område? Kanske vill bolaget inte bränna sig på alla eldar? Se även Vi som brinner för Unden | Facebook

Kommentera på facebook

Här är Bergsstatens beslut. Beslutet kan överklagas av bolaget. Och bolaget kan komma igen om ett år och söka ett nytt undersökningstillstånd. Så bevakningen måste fortsätta. Minerallagen måste ändras. www.aktionraddavattern.se/ingen-forlangning-for-gruvprojekt-unden/

Ett fyrfaldigt HURRA!!!

Härligt!!!

Så bra. Vi måste vara rädda om vår natur. Vi får försöka klara oss utan kobolt.

2 månader sedan

Aktion Rädda Vättern

Nu planerar Försvarets materielverk GRANATATTACKER MOT VÄTTERN igen! Värre än på länge! I fyra dagar ska sprängningarna pågå: tisdag, onsdag, torsdag och fredag (8-11 december).
Det är hänsynslöst, onödigt och lagvidrigt. Därför måste vi protestera, fler än någonsin! Mejla de ansvariga:

registrator@fmv.se; FMV.
fo.registrator@regeringskansliet.se; Försvarsdepartementet,
m.registrator@regeringskansliet.se; Miljödepartementet,
exp-hkv@mil.se; Försvarsledningens Högkvarter,
exp-fihm@mil.se; Försvarsinspektören,
Glöm inte att skicka kopia på ditt mejl till arv@aktionraddavattern.se.

HÄNSYNSLÖST: Rödingen och siken har knappt avslutat sin lek i närområdet. Den befruktade rommen ligger nu gömd i bottengruset. Det är meningen att den ska ligga skyddad där tills fiskynglen tar sig ut på vårkanten. Nu exploderar granaterna över vattenytan och sprider stålsplitter och sprängämnesrester i den sjö som ska vara skyddad enligt Natura 2000. Explosionerna sänder tryckvågor och vibrationer som till och med får hus långt upp på land att skaka.

ONÖDIGT: Troligtvis är det artillerisystemet Archer som provskjuts. FMV har möjlighet att utprova dessa krigsmateriel på andra platser. Tidigare har både Älvdalens och Ravlunda skjutfält använts. Det är inte nödvändigt att hålla till i en dricksvattentäkt för 300 000 människor.

LAGVIDRIGT: Efter att Aktion Rädda Vättern överklagat stoppade regeringen en motsvarande provskjutningsperiod hösten 2016 på uppmaning av mark- och miljödomstolen som skrev: ”Mark- och miljödomstolen anser att planerade provskjutningar under vecka 44 2016 ska förbjudas.”
Nu hävdar FMV allt som oftast att granaterna exploderar en bit ovanför vattenytan och att inga samråd därför behövs. Ansvariga tillsyns- och tillståndsmyndigheter blundar.

På Försvarsmaktens hemsida står fortfarande: ”Skjutning med brisant ammunition (det vill säga skjutning med granater som exploderar över mark eller vattenytan) är förbjuden i Vättern sedan 1978.” Vet försvarsledningens HÖGKVARTER inte ens vad som pågår?

FMV brukar svara att man försvarar Sverige – genom att spränga i vårt dricksvatten?! Försvarsinspektören tycker att det är OK enligt tillståndet. Länsstyrelsen lägger händerna på ryggen. Acceptera inte detta!

Aktion Rädda Vättern kräver ett omedelbart stopp för granatbeskjutningen av Vättern! FMV:s tioåriga tillstånd måste nu rivas upp och omprövas.

P.S. Passa på att bli medlem i Aktion Rädda Vättern! Swisha 100 kr till 123 694 80 87. Meddela namn och e-postadress.
... Se meraSe mindre

Nu planerar Försvarets materielverk GRANATATTACKER MOT VÄTTERN igen! Värre än på länge! I fyra dagar ska sprängningarna pågå: tisdag, onsdag, torsdag och fredag (8-11 december).
Det är hänsynslöst, onödigt och lagvidrigt. Därför måste vi protestera, fler än någonsin! Mejla de ansvariga:

registrator@fmv.se; FMV.
fo.registrator@regeringskansliet.se; Försvarsdepartementet,
m.registrator@regeringskansliet.se; Miljödepartementet,
exp-hkv@mil.se; Försvarsledningens Högkvarter,
exp-fihm@mil.se; Försvarsinspektören,
Glöm inte att skicka kopia på ditt mejl till arv@aktionraddavattern.se.

HÄNSYNSLÖST: Rödingen och siken har knappt avslutat sin lek i närområdet. Den befruktade rommen ligger nu gömd i bottengruset. Det är meningen att den ska ligga skyddad där tills fiskynglen tar sig ut på vårkanten. Nu exploderar granaterna över vattenytan och sprider stålsplitter och sprängämnesrester i den sjö som ska vara skyddad enligt Natura 2000. Explosionerna sänder tryckvågor och vibrationer som till och med får hus långt upp på land att skaka.

ONÖDIGT: Troligtvis är det artillerisystemet Archer som provskjuts. FMV har möjlighet att utprova dessa krigsmateriel på andra platser. Tidigare har både Älvdalens och Ravlunda skjutfält använts. Det är inte nödvändigt att hålla till i en dricksvattentäkt för 300 000 människor.

LAGVIDRIGT: Efter att Aktion Rädda Vättern överklagat stoppade regeringen en motsvarande provskjutningsperiod hösten 2016 på uppmaning av mark- och miljödomstolen som skrev: ”Mark- och miljödomstolen anser att planerade provskjutningar under vecka 44 2016 ska förbjudas.” 
Nu hävdar FMV allt som oftast att granaterna exploderar en bit ovanför vattenytan och att inga samråd därför behövs. Ansvariga tillsyns- och tillståndsmyndigheter blundar.

På Försvarsmaktens hemsida står fortfarande: ”Skjutning med brisant ammunition (det vill säga skjutning med granater som exploderar över mark eller vattenytan) är förbjuden i Vättern sedan 1978.” Vet försvarsledningens HÖGKVARTER inte ens vad som pågår?

FMV brukar svara att man försvarar Sverige – genom att spränga i vårt dricksvatten?! Försvarsinspektören tycker att det är OK enligt tillståndet. Länsstyrelsen lägger händerna på ryggen. Acceptera inte detta!

Aktion Rädda Vättern kräver ett omedelbart stopp för granatbeskjutningen av Vättern! FMV:s tioåriga tillstånd måste nu rivas upp och omprövas.

P.S. Passa på att bli medlem i Aktion Rädda Vättern! Swisha 100 kr till 123 694 80 87. Meddela namn och e-postadress.Image attachment

Kommentera på facebook

Mycket bra förslag! Jag ska omedelbart maila! Om ni orkar så maila gärna också till: kontakt@svt.se Det är svt:s "brevlåda" för synpunkter.

Er mailadress gick inte att få in i mitt mail till ansvariga för miljöförstörelsen i Vättern. Men så här såg det ut och går snabbt för ALLA att skicka. Naturligtvis med egna ord! : Skickat till: fo.registrator@regeringskansliet.se, registrator@fmv.se, m.registrator@regeringskansliet.se , exp-hkv@mil.se , exp-fihm@mil.se samt till kontakt@svt.se Bifogade även er artikel. "Hej! Jag tycker Ni ska sluta spränga granater och andra bomber i Vättern. Det borde även ni förstå att ni förgiftar vår stora vattenreserv! Förstör natur och djurlivet. Även ni får (är välkomna) komma med i arbetet för en hållbar framtid! Stoppa OMEDELBART, tack. Mvh Benny Åberg Gnesta"

Förfärligt. Tack för ert arbete

Vansinnigt!

någon adress är fel ovan, skulle maila alla men det går ej fram....

Mejladresser är otydliga tyvärr. Kan någon, här i kommentar skriva in alla. Enbart mejladr. Så kan man kopiera. Tack.

Så här skrev jag: Till FMV, Försvarsdepartementet, Miljödepartementet, Försvarsledningens Högkvarter och Försvarsinspektören Nu exploderar granaterna över Vätterns vattenyta igen och sprider stålsplitter och sprängämnesrester i vår sjö som ska vara skyddad enligt Natura 2000. Explosionerna sänder tryckvågor och vibrationer som till och med får hus långt upp på land att skaka. Rödingen och siken har knappt avslutat sin lek. Den befruktade rommen ligger i bottengruset och det är meningen att den ska ligga skyddad där tills fiskynglen tar sig ut i vår. FMV har möjlighet att utprova dessa krigsmateriel på andra platser. Det finns andra skjutfält där skrotet kan tas bort efter övning och inte lämnas i naturen. Det är inte nödvändigt att hålla till i en dricksvattentäkt för 300 000 människor. Hösten 2016 stoppade regeringen en motsvarande övning på uppmaning av mark- och miljödomstolen. Har granatbeskjutningen plötsligt blivit mer miljövänlig eller försvarbar sen dess? Stoppa genast experimenterandet med vår värdefulla och unika sjö! Vi är många som protesterar och eftervärlden kommer att döma Er hårt! Hälsningar Eva Skoog Vadstenabo

Budskapet till de ansvariga kan vara långt eller kort. Så här skrev en f.d. försvarsanställd sist det sprängdes: "Jag uppmanar till besinning, förnuft och medmänsklighet - Sluta med skarpskjutning i Vättern omgående! Behovet står inte i proportion till skadan. N.N"

Så här skriver en annan person: "Återflyttad till mitt älskade Vadstena har jag med förfäran personligen sett hur skjutningarna över Vättern har ökat markant. Sprängningar pågår över hela dagar, det är direkt skrämmande och otrevligt men än värre vad som sker med känsliga eko-system Jag efterfrågar lagrum för dessa utökade skjutningar och undrar var jag kan få ta del av vederhäftig fakta kring miljökonsekvenser och säkerhetspolitiska aspekter för oss som bor vid Vättern - och för Sverige som nation Vänligen A.A.

Men det var då f-n också! ”When will they ever learn?”

Ytterligare en person formulerar sig så här: "Har ni för avsikt att attackera Skyddad Natur?? Jag blir illamående. Finner inte ord. S T O P P ! Förklara er. /N.N."

Kan ingen stoppa detta övergrepp på dricksvatten och natur? Kanske borde båtar placeras i skottlinjen? Förankrade utan passagerare!

Finns det inget vettig person som sitter och bestämmer längre. Skjuta och slänga "skräp" i dricksvatten. Verkligen kortsiktig planering. När dricksvattnet är förstört vad har vi då??

Bra Eva!

Bedrövligt när personer i sådan ställning agerar så omdömeslöst! Stoppa sådant som kan förstöra en av landets största dricksvattentäkter medan tid är!

Men va faaaaan 😖😖😖

Idioti, avsätt hela högen av beslutsfattarna som godkänt detta.

För den som vänligt men bestämt vill uppmana beslutsfattare att sluta med granatbeskjutning av Vätterns känsliga ekosystem och ovärderliga dricksvattentäkt är adresserna: registrator@fmv.se; fo.registrator@regeringskansliet.se; m.registrator@regeringskansliet.se; exp-hkv@mil.se; exp-fihm@mil.se; arv@aktionraddavattern.se;

mailat och protesterat. hoppas vi blir många!

Så här skriver en Jönköpingsbo i sitt mejl till makthavarna: "Nu är det dags igen att skjuta i Vättern, dricksvattentäkten för 300 000 människor. Under fyra dagar ska det skjutas och sprängas. Sveriges egen krigsmakt förstör systematiskt en av våra viktigaste tillgångar, vårt dricksvatten. Ett viktigt rekreationsområde saboteras. Redan nu varnas för att äta fisk från Vättern regelbundet. Gravida bör helt avhålla sig. Det lär knappast bli bättre efter alla dessa skjutövningar. Istället för att sanera efter åratal av skjutningar och dumpning av metaller, gifter och kemikalier, så fyller man på med mera skrot. Bedrövligt. Det stärker inte Försvarsmaktens popularitet, det kan jag lova. De politiker som rakryggat står upp för Vättern kommer att få sympatier från breda kretsar. Att denna systematiska förstörelse får fortsätta är en stor skandal. Helt obegripligt för gemene man. Eftervärldens dom kommer att bli hård."

Vansinne att skjuta i Vättern! Borde inte försvaret skydda landet, inte förstöra det?

Staten och kapitalet 😔

Vansinne!!! Att kriga mot en sjö...😯

View more comments

2 månader sedan

Aktion Rädda Vättern

BLI MEDLEM NU! Är du redan medlem kan du ge bort ett medlemskap i julklapp! Swisha 100 kr till 123 694 80 87. Meddela namn och e-postadress. Fyll i dina övriga uppgifter här: www.aktionraddavattern.se/medlemskap-stod/

År 2020 går mot sitt slut och vi kan konstatera att Aktion Rädda Vättern nått vissa framgångar i sitt arbete med att skydda dricksvattentäkten och naturområdet Vätten.

Vi lyckades stoppa försvarets försök att dränera ut PFAS-förorenat vatten i sjön. Mark- och miljödomstolen har gått på vår linje och uppmanat regeringen att avvisa försvarets ansökan om utökad verksamhet på Karlborgs flygplats invid Vätterns strand med motiveringen att det är en olämplig plats.

Nu behöver Aktion Rädda Vättern allt stöd för att få även regeringen att följa miljölagstiftningen och börja avveckla Vättern som skjutfält och flygövningsområde! Så passa på att bli medlem och ge gärna bort ett medlemskap i julklapp till en vän.* Ju fler vi blir desto starkare röst får vi i försöken att påverka regering och riksdag.

* Om du vill ge bort ett medlemskap i julklapp, gå in på Aktion Rädda Vätterns hemsida. www.aktionraddavattern.se/medlemskap-stod/
Gå till "Gåva" och fyll i alla uppgifter och meddela att det handlar om en julklapp. Vi skickar då ett julkort och medlemsbevis till din vän.
... Se meraSe mindre

BLI MEDLEM NU! Är du redan medlem kan du ge bort ett medlemskap i julklapp! Swisha 100 kr till 123 694 80 87. Meddela namn och e-postadress. Fyll i dina övriga uppgifter här: http://www.aktionraddavattern.se/medlemskap-stod/

År 2020 går mot sitt slut och vi kan konstatera att Aktion Rädda Vättern nått vissa framgångar i sitt arbete med att skydda dricksvattentäkten och naturområdet Vätten. 

Vi lyckades stoppa försvarets försök att dränera ut PFAS-förorenat vatten i sjön. Mark- och miljödomstolen har gått på vår linje och uppmanat regeringen att avvisa försvarets ansökan om utökad verksamhet på Karlborgs flygplats invid Vätterns strand med motiveringen att det är en olämplig plats.

Nu behöver Aktion Rädda Vättern allt stöd för att få även regeringen att följa miljölagstiftningen och börja avveckla Vättern som skjutfält och flygövningsområde! Så passa på att bli medlem och ge gärna bort ett medlemskap i julklapp till en vän.* Ju fler vi blir desto starkare röst får vi i försöken att påverka regering och riksdag.

* Om du vill ge bort ett medlemskap i julklapp, gå in på Aktion Rädda Vätterns hemsida. http://www.aktionraddavattern.se/medlemskap-stod/ 
Gå till Gåva och fyll i alla uppgifter och meddela att det handlar om en julklapp. Vi skickar då ett julkort och medlemsbevis till din vän.

Kommentera på facebook

Ni får gärna dela i ert flöde så blir vi riktigt många - och därmed starkare - fram till julafton! 🙂

Tidningen Hem & Hyra hade en bra artikel om PFAS i fredags. Fem miljoner människor i Sverige kan vara berörda. Men vad jag vet är det bara Vättern där en statlig myndighet, Fortifikationsverket, kräver att få pumpa ut mer PFAS i dricksvattnet. Tur att Aktion Rädda Vättern och flera kommuner har överklagat försvarets ansökan om dränering av Karlsborgs PFAS-förorenade militärflygplats! www.hemhyra.se/nyheter/hem-hyras-undersokning-fem-miljoner-svenskar-har-pfas-dricksvattnet/

En nyligen gjord dansk studie visar att personer med förhöjda nivåer av en PFAS-kemikalie (PFBA) hade mer än dubbelt så stor risk att få en allvarlig form av Covid-19. theintercept.com/2020/12/07/pfas-pfba-severe-covid-study/

2 månader sedan

Aktion Rädda Vättern

Stor uppslutning runt Unden mot planer på en kobolt-gruva! ... Se meraSe mindre

Kommentera på facebook

Branschtidningen MetallerOchGruvor.se uppmärksammar protesterna runt Unden. Det är bra! www.metallerochgruvor.se/20201126/7360/eldar-brann-i-protest-mot-prospektering

2 månader sedan

Aktion Rädda Vättern

Vätterns syster, sjön Unden, försvaras idag av alla "Vi som brinner för Unden"! Unden ligger inom Vätterns tillrinningsområde och där har Bergsstaten gett undersökningstillstånd för att se om det går att öppna en kobolt-gruva. Nu finns risk att Bergsstaten förlänger tillståndet med ytterligare tre år. Men motståndet i bygden är kompakt. Sverige måste satsa på metallåtervinning och inte förstöra våra sjöar! ... Se meraSe mindre

Läs in mer