2020-05-27

Försvarsmaktens handlingsplan för PFAS-förorenade områden. Regeringen har i regleringsbrev i december 2019 krävt en handlingsplan.

PM Försvarsmaktens handlingsplan