2018-10-01

Utan att meddela grannar och andra intressenter anmäler Fortifikationsverket ett dräneringsprojekt till Försvarsinspektören, så kallad bankantsdränering.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/Bilaga-2-Anmälan-om-utbyte-av-bankantsdränering-Karlsborgs-flygplats-201807118962406-0_TMP.pdf” title=”Bilaga 2 Anmälan om utbyte av bankantsdränering Karlsborgs flygplats 20180711(8962406) (0)_TMP”]