2016-01-07

När ARV första gången överklagar samråd om granatsprängningar i Vättern skickar länsstyrelsen ärendet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Rätten avvisar överklagandet.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2016/09/Förvaltningsrättens-beslut-mål-13651-15-Granater.pdf” title=”Förvaltningsrättens beslut mål 13651-15 Granater”]