2018-04-16

GBH Miljörätt yttrar sig för naturskyddsföreningar runt Vättern och Urbergsgruppen Gränna. Yttrandet avstyrker att bearbetningskoncession meddelas. (25 sidor.)

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/GBH_YttrandeBS180416NorraKärr.pdf”]