Kalender

KOMMANDE HÄNDELSER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Inga kommande evenemang

Läs in mer

PASSERADE HÄNDELSER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Till sjöss för rent vatten!

Till sjöss för rent vatten!

aug 8, 4:00e m - aug 8, 6:00e m

Hästholmens Hamn- & MagasinHamnen HästholmenÖdeshög,599 93 Karta

Från kl 11 finns Aktion Rädda Vättern på plats i Hästholmens hamn för att svara på frågor om Vättern och om sin verksamhet.
Klockan 16 samlas vi för en miljömanifestion till sjöss för Vätterns vatten.
Aktion Rädda Vättern redogör för nuläget: hur ser det ut med bombningar, gruvplaner och gasprojekt i och bredvid vår viktiga sjö?
Rebecka le Moine, riksdagsledamot från miljöpartiet berättar om hur resonemanget går i riksdagen om förslaget att göra dricksvattentäkten Vättern till ett övergripande riksintresse.
Sen ger vi oss ut på sjön! Alla båtar som vill och har möjlighet sluter upp utanför hamninloppet. Många av båtarna är beredda att ta passagerare, så har ni ingen egen båt kan ni hoppa på en båt!
Ta med flytväst om ni har, annars har vi en uppsättning flytvästar som vi lånat av Ödeshögs bibliotek och Hästholmens Båtklubb.
Tidigare under dagen, kl 14 på Kräftans Dag finns det möjlighet att komma och skapa ditt eget plakat på "Fixa-Plakat-stationen". Fi Ödeshög ansvarar över stationen.
Evenemanget är kostnadsfritt.
...

“Sjön är en otrolig skapelse till form och innehåll, ett ekosystem som är utvecklat genom årtusenden, en miljö som inspirerat och erbjudit livskraft genom historien”
(ur bevarandeplanen för Natura 2000 i Vättern)

“Naturens krafter verkar på ett hemligare och underbarare sätt i denna sjö än annorstädes”
(Olaus Magnus 1500-tal)

“Hela Vättern är till sin natur blott en enda stor källa, den största på jorden.
Man dricker vatten rent ut ur själva Vättern”
(Carl Jonas Love Almqvist 1800-tal)
...

"Dricksvatten av god kvalitet är en förutsättning för liv och ett väl fungerande samhälle.
En viktig dricksvatten- och ytvattentäkt är sjön Vättern, som är en av Nordeuropas största dricksvattenkällor. I dagsläget försörjer sjön cirka 250 000 invånare i 11 kommuner och flera kommuner i närområdet har planer på att ta sitt vatten ur Vättern. I ett framtida perspektiv menar många att vattnet i sjön även ska kunna försörja kommuner i Stockholmsområdet. Vättern utgör idag ett betydande riksintresse för turism, fritidsliv, natur- och kulturvärden, naturvård, yrkesfisket och totalförsvaret. Dessutom är hela sjön utpekad som ett Natura 2000-område. Problemet är dock att Vättern och dess unika kvaliteter trots detta hotas"

Texten ovan är ett klipp ur Betty Malmborgs (M) motion till riksdagen 2018: Här kan du läsa hela motionen:
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skydda-vatterns-dricksvatten_H6022152

...

Mark- och Miljödomstolen har skickat ett yttrande till regeringen angående försvarsmaktens ansökan om att femdubbla flygverksamheten över Vättern. Lyssna till intervjun med Aktion Rädda Vätterns Christer Haagman här:
p4dela.sverigesradio.se/?id=19745

STRIDSFLYG OCH GRANATER

I hundra år har Vättern använts som skjut- och flygövningsfält. Tusentals ton ammunitionsrester ligger på botten. En rapport från 2015 befarar att blyhalten i vattnet ökar med 10 procent per år pga. gamla synder. Bullret stör både människor och djur. Verksamheten minskade dock under 90-talet. Nu försöker försvaret att kraftigt utöka igen. Även Nato ska få öva i sjön.

NORRA KÄRR, GRÄNNA

I Norra Kärr, strax norr om Gränna, finns planer på att utvinna s.k. sällsynta jordartsmetaller. Gruvbrytning ska ske i öppna dagbrott. Förorenat processvatten, dräneringsvatten och regnvatten kommer att rinna ner till både Vättern och Sommen. Hälsofarliga ämnen kan läcka ut under oöverskådlig tid. Tack vare miljörörelsens insatser stoppades gruvan tillfälligt 2016.

GASBORRNING I MOTALA?

Genom att borra ner i alunskiffer kan fossil metangas, även kallad naturgas, utvinnas. Samtidigt sprids de gifter som finns lagrade i alunskiffern. Metangas är dessutom en kraftig växthusgas som vi inte behöver och som ska stanna i marken. Gripen Oil & Gas AB började med provborrningar men under 2016 har verksamheten lagts på is. Risk finns dock att borrningarna återupptas. Att borra efter fossil gas och olja måste förbjudas snarast!

BRANDSKUM (PFAS), MIKROPLAST, UTSLÄPP, RENINGSVERK, TRAFIK etc

Fosforhalten har sjunkit kraftigt men kvävehalten är fortfarande hög och stigande. Läkemedelsrester, mikroplaster och andra kemikalier utgör risker som alltmer uppmärksammas. Trafik, avfallsförbränning, långväga luftföroreningar, m.m. bidrar till att Vätterns feta fiskarter inte klarar gränsvärden för olika gifter. Den globala uppvärmningen höjer temperaturen i Vättern, ett allvarligt hot mot sjöns känsliga ekosystem som är anpassade efter det kalla, näringsfattiga och rena vattnet.
...
Kontakt Camilla: 070-388 73 62

93 Intresserad  ·  12 Kommer
Kräftans Dag

Kräftans Dag

aug 8, 10:00f m - aug 8, 4:00e m

Hästholmens Hamn- & MagasinHamnen HästholmenÖdeshög,599 93 Karta

Aktivitetsdag i hamnen för hela familjen!
Kräftans Dag anpassas i år efter rådande rekommendationer vid tillfället.
Vi hoppas på att kunna erbjuda hela paketet, men reducerar aktiviteterna vid behov. Det här planerar vi för i nuläget:

Dagens program under Kräftans Dag 8 augusti ser ut enligt följande:
10-16 Kräftfiske från land 60 kr heldag/30 kr halvdag, tävling: "Vem fångar största kräftan?"
10-16 Marknad med bl.a. smidesgrejer, smycken, ekologiska grönsaker, närproducerat, blommor, Aloe Vera-produkter, scrapbooking och retroloppis.
11-16 Turistbyrån bemannas av bygdegården
11-21 Vätternskutan har öppet
11-19 31:ans Glass och Kök har öppet
11-22 Sverkers Pizzeria har öppet
Från kl 11 svarar Aktion Rädda Vättern på frågor och berättar om sin verksamhet.
12 På scen: John Cederqvist!
13 Folkvisor med Terez, Christine & Phoebe
14 Protest-plakat-station. Fi Ödeshög ansvarar.
14.30 Björn Hanell spelar positiv och berättar skrönor
15 På scen: David Andersson!
16 Miljömanifestation Till sjöss för rent vatten!:
ARV berättar om nuläget, Rebecka le Moine om tongångarna i riksdagen, sen drar vi ut på sjön!
Hjärtligt välkommen!

182 Intresserad  ·  23 Kommer
Strand-Plogging

Strand-Plogging

jun 14, 10:00f m - jun 14, 12:00e m

SverkerskapelletÖdeshög,599 93 Karta

Häng med på Strand-Plogging!
Samling vid Sverkerkapellet. Ta med egna påsar och handskar.
Vi städar stranden från kapellet till Hästholmen. Vissa partier är svårtillgängliga, men de som vill kan då städa utmed gångvägen.
Vid Guldkusten bjuder Aktion Rädda Vättern på fika till alla deltagare.
Vi fotar alla miljöhjältar med Vättern som fond!
Avslutningsvis går vi till återvinningsstationen och sorterar vårt skräp.

41 Intresserad  ·  4 Kommer
Informationsmöte inställt

Informationsmöte inställt

maj 17, 2:00e m - maj 17, 4:00e m

Hästholmens bygdegård

Detta är inställt för virusföreskrifterna Corona

5 Intresserad
Informationsmötet i Motala blir inställt

Informationsmötet i Motala blir inställt

apr 1, 6:30e m - apr 1, 9:30e m

Föreningarnas hus/Gamla Folkets Hus i Motala

Vi vill förhindra ökad smittspridning av Coronaviruset och ställer in mötet. Medlemmarna kommer att få skriftlig information om dräneringsärendet i Karlsborg.

10 Intresserad  ·  1 Kommer
Informationsmötet blir inställt

Informationsmötet blir inställt

mar 26, 6:30e m - mar 26, 9:30e m

IOGT Vadstena

Vi vill inte öka risken för spridning av Coronavirus så vi ställer in. Medlemmar kommer att få skriftlig information om dräneringsärendet i Karlsborg

25 Intresserad  ·  1 Kommer
Offentlig föreläsning om PFAS i Vättern

Offentlig föreläsning om PFAS i Vättern

feb 20, 6:30e m - feb 20, 7:30e m

Jönköpings Högskola 18:30 - 19:30 Plats Hc113, HLK Karta

Maria Björnsdotter, doktorand i miljökemi

Vättern används idag som dricksvatten till närmre 300 000 människor, en siffra som kan bli betydligt större i framtiden. Det är även känt att högfluorerade kemikalier läcker ut i sjön från till exempel brandövningsplatser, då dessa kemikalier används i en viss typ av brandskum. Brandskum är dock inte den enda orsaken till att högfluorerade kemikalier påträffas i Vättern och det är därför viktigt att ta reda på vilka andra källor som finns. Med en så kallad massbalansstudie hoppas Maria Björnsdotter och hennes forskarkollegor kunna identifiera relevanta källor samt se hur förekomsten av dessa miljöföroreningar kommer förändras med tiden.

44 Intresserad  ·  3 Kommer
Ljusmanifestation för klimat och miljö

Ljusmanifestation för klimat och miljö

feb 14, 4:00e m - feb 14, 6:00e m

Torget i Askersund

Aktion Rädda Vättern är en av de deltagande föreningarna, vi har med våra namnlistor för att göra Vättern till ett överordnat riksintresse för dricksvatten. Gör slag i saken och bli medlem direkt eftersom du tänkt länge på det. Välkommen att fråga oss om Vättern!

9 Intresserad  ·  4 Kommer
Kyndelsmässomarknad i Vadstena

Kyndelsmässomarknad i Vadstena

feb 1, 11:00f m - feb 1, 2:00e m

Vadstena torget

Marknad i traditionell stil med olika stånd att handla i. Vi är där med våra namnlistor att göra "Vättern till överordnat riksintresse för dricksvatten". Var med och hjälp oss skydda Vättern genom att skriva under. Fråga oss om vår verksamhet!

28 Intresserad  ·  2 Kommer
Informationsträff om ARV:s verksamhet

Informationsträff om ARV:s verksamhet

jan 30, 6:00e m - jan 30, 8:00e m

Näckrosen, Askersund (Under Norra Bergen)

Lite info om vår verksamhet och diskussion om vad vi kan göra tillsammans i Askersundstrakten. Välkomna!

14 Intresserad  ·  1 Kommer
Läs in mer