2018-10-01

Länsstyrelsen (en annan avdelning än den som handhar markavvattningsärendet) ger råd till Försvarsinspektören.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/Siv-Hansson-Yttr.pdf” title=”Siv Hansson Yttr”]