2014.04-16

”Begäran om tillåtelse att meddela tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken till verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-området Vättern; flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun”

Regeringen passar.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2016/09/Hammaren-aktbilaga-371-2-överlämnande-till-Regeringen-201405091342.pdf” title=”hammaren-aktbilaga-371-2-overlamnande-till-regeringen-201405091342″]