2018-06-05

NV:s remissyttrande till Jönköpings länsstyrelse: ”Naturvårdsverket anser således att bearbetningskoncession inte kan meddelas då det inte går att utesluta en betydande miljöpåverkan på Vättern och dess närområde utifrån det underlag som finns tillgängligt.”

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/NV-yttrande-180605_Norra-Kärr.pdf” title=”NV yttrande 180605_Norra Kärr”]