Dokument

RubrikInnehåll
Länsstyrelsen säger återigen nej till Bergsstatens önskan att bevilja tillstånd till Norra Kärr2019-03-08 Bergsstaten anser att ansökan är komplett och har bett Länsstyrelsen yttra sig över befintligt underlag. Länsstyrelsen anser att ansökan inte beskriver markanvändningen på sådant vis att Länsstyrelsen kan ta …2019-03-09 15:39:05
Urbergsgruppen Grenna med hjälp av GBH Miljörätt skriver till länsstyrelsen feb 20192019-02-22 Länsstyrelsen och Bergsstaten handlägger ärendet om bearbetningskoncession för Norra Kärr. GBH Miljörätt förklarar här hur miljölagstiftningen ska tolkas. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/03/GBH-Yttrande-till-lst-2019022-Norra-Kärr.pdf” title=”GBH Yttrande till lst 2019022-Norra Kärr”]2019-03-03 15:54:17
ARV kommenterar Leading Edge’s svar till Bergsstaten2019-01-07 ARV kommenterar Leading Edge’s svar till Bergsstaten. Det är uppenbart att bolaget och dess konsulter försöker kringgå lagstiftningen. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/Brev-till-Bergsstaten-2019-01-07_rättad.pdf” title=”Brev till Bergsstaten 2019-01-07_rättad”]2019-01-07 18:42:09
Tasman/Leading Edge svarar Bergsstaten den 14 dec 20182018-12-14 Leading Edge Materials Corp. (LEM) svarar Bergsstaten att de inte vill göra de kompletteringar och utredningar som länsstyrelsen i Jönköpings län begärt. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/Yttrande-Bergsstaten-över-länsstyrelsens-synpunkter-2018-06-15-slutlig.pdf” title=”Yttrande Bergsstaten över länsstyrelsens synpunkter …2019-01-06 12:50:31
Naturvårdsverket säger Nej till Norra Kärr2018-06-05 NV:s remissyttrande till Jönköpings länsstyrelse: ”Naturvårdsverket anser således att bearbetningskoncession inte kan meddelas då det inte går att utesluta en betydande miljöpåverkan på Vättern och dess närområde utifrån det …2018-06-28 16:53:59
Länsstyrelsen kräver omfattande komplettering av MKB2018-06-15 Länsstyrelsen i Jönköpings län kräver omfattande kompletteringar av Tasman Metal/Leading Edge. Länsstyrelsens yttrande går nu till Bergsstaten som fattar beslut om koncession (tillåtelse till gruvverksamhet). [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/LSTjönköping_Yttrande-2018-06-15.pdf” title=”LSTjönköping_Yttrande 2018-06-15″]2018-06-18 22:39:38
Jönköpings kommun avstyrker gruva i Norra Kärr2018-06-11 Bilaga till tjänsteskrivelse från Jönköpings stadsbyggnadskontor: ”Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen råda länsstyrelsen och Bergsstaten att avstyrka ansökan om bearbetningskoncession.” [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/Stbn_2018_98_Tjänstebilaga_Norra_Kärr_bearbetningskoncession-komplettering6558.pdf” title=”Stbn_2018_98_Tjänstebilaga_Norra_Kärr_bearbetningskoncession komplettering”]2018-06-11 11:15:24
LRF yttrande ang Norra Kärr2018-05-15 Lantbrukarnas riksförbund, LRF, yttrar sig till länsstyrelsen angående gruvan Norra Kärr. ” Vi hänvisar till lag och motsätter oss kategoriskt att Bergsstaten skall medge Tasman Metalls AB/LED en bearbetnings-koncession …2018-06-07 13:19:13
6 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 6 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Yttrande-Norra-Kärr-dok-6.pdf” title=”Yttrande Norra Kärr dok 6″]  2018-05-22 12:45:32
5 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 5 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Yttrande-Norra-Kärr-dok-5.pdf” title=”Yttrande Norra Kärr dok 5″]  2018-05-22 12:43:33
4 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 4 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Yttrande-Norra-Kärr-dok-4.pdf” title=”Yttrande Norra Kärr dok 4″]  2018-05-22 12:41:38
3 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 3 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Yttrande-Norra-Kärr-dok-3.pdf” title=”Yttrande Norra Kärr dok 3″]  2018-05-22 12:31:08
2 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 2 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Yttrande-Norra-Kärr-dok-2-1.pdf” title=”Yttrande Norra Kärr dok 2″]2018-05-22 12:29:39
1 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 1 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Yttrande-Norra-Kärr-dok-1.pdf” title=”Yttrande Norra Kärr dok 1″]2018-05-22 12:24:22
ARV:s synpunkter på kompletterad MKB för Norra Kärr2018-05-15 Aktion Rädda Vättern lämnar synpunkter till Länsstyrelsen i Jönköpings Län angående det olämpliga i att placera en gruva, ett stort dagbrott, i Vätterns tillrinningsområde. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Yttrande-till-Lst-Norra-Kärr543-2029-2018.pdf” title=”Yttrande till Lst …2018-05-16 11:20:11
ARV skriver till Bergsstaten2018-04-16 ARV yttrar sig till Bergsstaten och skriver att ingen bearbetningskoncession ska meddelas. ”Vi anser att det finns ingen sämre plats att ha en gruva på i hela Sverige än …2018-05-02 11:24:26
GBH Miljörätt skriver till Bergsstaten2018-04-16 GBH Miljörätt yttrar sig för naturskyddsföreningar runt Vättern och Urbergsgruppen Gränna. Yttrandet avstyrker att bearbetningskoncession meddelas. (25 sidor.) [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/GBH_YttrandeBS180416NorraKärr.pdf”]2018-05-02 11:19:44
Bergsstatens begäran om komplettering gällande vägar2018-02-13 Bergsstaten vill ha utförligare beskrivning av vägdragningar i området. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Begäran-om-komp-180213.pdf” title=”Begäran om komp 180213″]2018-03-13 16:01:00
8(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Bilaga-8.pdf” title=”Bilaga 8″]2018-03-13 11:21:45
7(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Bilaga-7.pdf” title=”Bilaga 7″]2018-03-13 11:20:43
6(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Bilaga-6-1.pdf” title=”Bilaga 6″]2018-03-13 11:19:38
4(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Bilaga-4.pdf” title=”Bilaga 4″]2018-03-13 11:17:42
3(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Bilaga-3.pdf” title=”Bilaga 3″]2018-03-13 11:15:16
2(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Bilaga-2-1.pdf” title=”Bilaga 2″]2018-03-13 11:11:55
1(8) bilagor till MKB 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Bilaga-1-1.pdf” title=”Bilaga 1″]2018-03-13 11:05:22
Norra Kärr ansökan – rond 12012-06-29 Alla ansökningshandlingar från Tasman i första omgången. Obs! det kan ta tid att ladda ner då det handlar om många dokument. BK-Norra-Karr2018-03-12 00:39:50
Ny kungörelse om Norra Kärr2018-03-06 Kungörelse från Bergsstaten. Obs! att synpunkter ska vara inne senast den 16 april 2018. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/Kungörelse-på-Bergsstatens-hemsida.pdf” title=”Kungörelse på Bergsstatens hemsida”]2018-03-09 18:34:34
Komplettering till MKB:n 2018 gällande vägar2018-02-23 Efter krav från Bergsstaten inkommer här ytterligare en komplettering gällande vägdragningar i området. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/komplettering-mkb-norra-karr-k-nr-1.pdf”]2018-03-09 18:32:01
MKB komplettering 2018-01-152018-01-16 Efter krav från HFD kommer här en betydande komplettering till tidigare MKB för Norra Kärr. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/mkb-norra-karr-k-nr-1.pdf”]2018-03-09 18:29:43
Karta Norra Kärr 20132018-01-02 Karta över gruvplaner i Norra Kärr, daterad 2013-05-06. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/karta-norra-karr-k-nr-1.pdf”]2018-03-09 18:26:51
Ansökan Norra Kärr från 20122018-01-01 Ansökan om bearbetningskoncession från Tasmet AB 2012-07-06. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/03/ansokan-norra-karr-k-nr-1.pdf”]2018-03-09 18:23:36
5(8) bilagor till MKBn 2018-01-15 Naturinventering Norra Kärr2018-01-15 Pelagia Nature & Environment har gjort en naturvärdesinventering av området kring Norra Kärr med omnejd, Jönköpings, Ödeshögs och Tranås kommuner, 2017. På uppdrag av Golder Associates. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/02/Bilaga-5_naturvärdesinventering-Norra-Kärr.pdf” title=”Bilaga …2018-02-26 10:04:11
Lena Söderberg förespråkar gruva i Norra Kärr2017-04-06 Generaldirektören skriver: ”Vi bör aktivt utreda om det finns möjligheter till en resurseffektiv och hänsynsfull gruvproduktion genom gruvprojektet i Norra Kärr, utanför Gränna, där en jämförelsevis ”ren” och rik …2017-05-22 22:02:03
Lena Söderberg JO-anmäls för artikel2017-04-07 Generaldirektören för Sveriges Geologiska Undersökning JO-anmäls pga att hon i en artikel förordar brytning av jordartsmetaller i Norra Kärr. Anmälare är GBH Miljörätt m.fl. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/05/GBHs-JO-anmälan-av-Lena-Söderberg.pdf” title=”GBHs JO-anmälan av …2017-05-22 21:53:07
Länsstyrelsen svarar på 97 frågor angående Norra Kärr2014-01-01 (Odaterat dokument) Länsstyrelsen Jönköpings län svarar på 97 frågor från närboende, angående Norra Kärr. ”Era frågor har i huvudsak besvarats av miljöskyddshandläggare Gustav Enander och avdelningschefen för Miljö- och …2016-09-11 21:52:12
Pressmeddelande Norra Kärr2016-02-23 Beslut från regeringen upphävs. Högsta Förvaltningsdomstolens dom igår 22 feb, gav regeringen bakläxa. HFD upphäver tidigare regeringsbeslut angående den planerade gruvan i Norra Kärr, nära Vättern, och fastslår att …2016-09-11 21:45:00
Protestlista Gruva2016-01-01 Protestlista Rädda Vättern från gruvor Undertecknade protesterar mot att öppna en gruva i Norra Kärr.2016-09-09 00:47:39
HFD upphäver bearbetningskoncession2016-02-22 Högsta Förvaltningsdomstolen godkänner ARV:s överklagande och upphäver bearbetningskoncessionen för Tasman Metal AB. Både Bergsmästarens och Regeringens synpunkter avvisas. Enligt 4 kap 2 § i minerallagen ska en utförlig miljökonsekvensbeskrivning …2016-09-07 19:19:17