Dokument

RubrikInnehåll
pdf under FridaysForFuture2019-05-24 Bildspel i pdf-format. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/05/PP-24-maj-2019.pdf” title=”PP 24 maj 2019″]2019-05-25 17:36:31
pp under FridaysForFuture 24 maj2019-05-24 Analog powerpoint. PP 24 maj 20192019-05-25 17:35:00
Fridays for future2019-05-24 Artikel i The Guardien av Greta och 46 klimataktivister världen runt. Vätterns ekosystem hotas av stigande vattentemperaturer. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/05/46-unga-aktivister_Guardien.pdf” title=”46 unga aktivister_Guardien”]2019-05-25 13:37:27
Naturvårdsverkets vägledning PFAS2019-02-04 Naturvårdsverket ger ut ny vägledning om hantering av PFAS-förorenade områden. Gränsvärdena är dock felaktiga då de inte tar hänsyn till EFSAs kraftigt sänkta värden på tolerabelt dagligt intag. [pdf-embedder …2019-02-04 19:57:30
PFAS går från mamma till foster2019-02-01 En forskningsrapport från Karolinska institutet visar att PFAS-kemikalier går via moderkakan till fostret och ansamlas i lungor, lever och hjärna. Gränsvärden bör alltså sättas med hänsyn till påverkan på …2019-02-02 18:28:19
Ronnebymålet – HD beslutar att kommun är skadeståndsskyldig2018-06-14 I målet mellan kommuninvånare och Ronneby kommuns vattenverk bestämmer Högsta domstolen att kommunen är skadeståndsskyldig enligt produktansvarslagen. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/HD-dom-PFOS_2018-06-14-Ö-4746-17.pdf” title=”HD-dom PFOS_2018-06-14 Ö 4746-17″]2019-01-09 22:52:42
IVL-rapport om dioxiner i sediment och fisk från Vänern och Vättern2018-08-01 IVL-studien visar att klorerade dioxinlika ämnen (dioxiner, furaner och dioxinlika PCB) gradvis har sjunkit sedan 1970-talet. Men fortfarande begränsas yrkesfisket i Vänern och Vättern av förhöjda halter av dessa …2018-12-05 19:11:32
ARV:s remissvar om dricksvatten2016-11-28 ARV:s remissvar på utredningen om dricksvattenförsörjningen, Betänkande SOU 2016:32 ”En trygg dricksvattenförsörjning”. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/ARV-remissvar-Betänkandet-SOU-201632-En-trygg-dricksvattenförsörjning.pdf” title=”ARV remissvar Betänkandet SOU 2016,32 En trygg dricksvattenförsörjning”]2018-12-01 12:53:56
Vad säger de politiska partierna om Vättern?2018-09-03 Aktion Rädda Vättern ställer frågor till lokalpolitiker, riksdagskandidater och particentraler. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/09/slutvers_Vad-säger-de-politiska-partierna-om-Vättern-1.pdf” title=”slutvers_Vad säger de politiska partierna om Vättern”]2018-09-03 23:21:39
Tre raka frågor till politikerna2018-08-17 Tre raka frågor till politikerna i valrörelsen 2018 om försvarets skjutningar, om borrningar efter fossilgas och gruvexploateringar. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/08/PdfFormulär-Frågor-till-politikerna.pdf” title=”PdfFormulär-Frågor till politikerna”]2018-08-17 10:40:25
Rapport 1032010-01-01 Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009-2013. Innehåller bl.a. ett intressant kapitel om försvarets verksamheter på sid 87-95. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/08/Rapport-103.pdf” title=”Rapport 103″]2018-08-17 02:28:22
Beslutad version av Förvaltningsplan fisk2017-05-10 Beslutad version av Förvaltningsplan fisk och fiske. Meningen: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut” är struken på försvarets begäran. En försiktig skrivning återfinns …2018-06-10 19:48:35
Remissversion Förvaltningsplan fisk2017-05-09 Remissupplagan av Förvaltningsplan fisk och fiske. På sidan 99 står: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut.” Meningen stryks på försvarets begäran. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/Remissvers_Förvaltningsplan-fisk.pdf” …2018-06-10 19:41:38
Remissversion av Bevarandeplan Natura 2000 Vättern2018-05-03 Remissversionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern har ett litet stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken. Meningen ströks på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 45. [pdf-embedder …2018-06-10 19:34:52
Beslutad Bevarandeplan Natura 2000 Vättern2018-05-04 Den slutliga versionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern. Stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken är struket på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 48. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/Bevarandeplan_beslutad.pdf”]2018-06-10 19:23:35
Om PCB, dioxiner, PFAS, PFOS i livsmedel och dricksvatten2018-05-03 Utdrag ur: SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REPORT 6794 National Implementation Plan for the Stockholm Convention, Sweden 2017 [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Om-PCB-PFAS-PFOS4211.pdf” title=”Om PCB, PFAS, PFOS”]2018-05-03 22:43:50
SMHI: Klimatets påverkan på de stora sjöarna2018-02-09 SMHI:s rapport KLIMATOLOGI Nr 49, 2018. Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.: Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/02/SMHI-Sveriges-stora-sjöar.pdf” title=”SMHI Sveriges stora …2018-02-09 11:42:44
Rapport från HaV: Sötvatten 20162016-09-21 Rapporten ”Sötvatten 2016” redovisar resultat från den nationella miljöövervakningen av sötvatten samt andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten. På sidan 30 börjar en artikel om ”Mikroplast i …2016-09-22 13:20:00
Blyanalyser råvatten2013-07-15 Råvattenprover från Hjällö. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2016/09/blyanalyser2.pdf”]  2016-09-14 15:49:58
Flygblad från ARV i Vadstena2012-03-04 Flygblad från ARV i Vadstena: ”Vättern är i fara!”2016-09-13 01:02:35
7 oktober 2012: Flygblad2012-10-07 Kallelse till 7 oktober manifestation.2016-09-13 00:56:35
Motion att göra Vättern till riksintresse2014-03-06 Kew Nordqvist m.fl. (MP) föreslår i motion 2013/14:C261 ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda förutsättningarna för att göra Vättern till överordnat riksintresse. Motionen avslås med  hänvisning till pågående …2016-09-07 19:34:53