2018-02-09

SMHI:s rapport KLIMATOLOGI Nr 49, 2018. Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.: Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/02/SMHI-Sveriges-stora-sjöar.pdf” title=”SMHI Sveriges stora sjöar”]