Projektbeskrivning

Hjo kommun säger nej till Försvarsmaktens ansökan om att få utöka flyg-och skjutövningar i Vättern.

– Det här är en diskussion som pågått ganska länge och kommunen har haft svårt att sätta ner foten. Men vi har ett såpass bra underlag nu så att vi ser att det skulle innebära väldigt stora problem om Försvarsmakten ska åka omkring och skjuta på det här sättet, säger Christer Haagman som är miljöpartist i kommunstyrelsen och som är lättad över beslutet.

Ansökan från Försvarsmakten handlar alltså om att de vill utöka sin verksamhet som idag sker på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborg. De vill dels utöka området och även hur ofta de får skjuta. Länsstyrelsens förslag är att de ska tillåtas att utöka verksamheten under tio år, tills man hittat någon annanstans att öva. De skulle inte heller få öva under sommaren. Men enligt Christer Haagman skulle det ändå innebära stora konsekvenser för Hjoborna.

– Vi får väldigt mycket flygbuller, man kommer att flyga över Hjo kommun på låg höjd. Det är ett hot mot både turism och fritidsliv.

Länsstyrelsen håller fortfarande på att samla in yttranden från dom som berörs. Sen är det upp till Miljöprövningsdelegationen att ta ett beslut. Trots att Hjo är en liten kommun, tror Christer Haagman att deras nej ändå kan påverka beslutet.

– Om man tittar på den andel befolkning som är mest utsatt av beslutet så är det ju Hjo och Karlsborg. Och jag förutsätter att de lyssnar på argumenten och inte bara räknar själar, säger han.