Projektbeskrivning

De är inte nöjda och vill få skjuta mer. Därför överklagar Försvarsmakten beslutet kring deras verksamhet kring Vättern.

– Det första skälet är att vi inte fått det antal verksamhetsdagar som vi anser att vi har ett behov av och det andra är att vi har fått ett verksamhetsförbud som gör att vi får svårigheter att faktiskt kunna öva, säger Lina Weinmann som är chef för miljöprövningsenheten på Försvarsmakten till P4 Skaraborg.

Det är framför allt på två punkter som försvarsmakten vill se en förändring i beslutet. Visserligen fick de i och med länsstyrelsens beslut rätt att skjuta betydligt mer övningsskott, från tusen skott per år till 69 000, men de är missnöjda med antal dagar som de får skjuta de här skotten och att det ligger ett övningsförbud mellan 1 maj och sista september.

Nu vill de få ändring på det så att de tillåts öva 50 dagar varje år och även ha möjlighet att öva under sommarmånaderna. Anledningen är att de anser att det krävs för att göra det svenska försvaret berett för strid.

– Vi har ställda krav från riksdag och regering och det senaste budet är att försvarsmakten ska öva mer och därför har vi det behovet som vi har yrkat på, säger Lina Weinmann.

Försvaret är inte ensamma om att överklaga beslutet. Länsstyrelsen har fått in över hundra överklaganden från kommuner, organisationer, politiska partier och privatpersoner. Och de allra flesta är kritiska till att försvaret ska få utöka sina skjutningar.

Nu skickas överklagandena vidare till Mark- och miljödomstolen som ska ta beslut om det finns något i dem som kan förändra det ursprungliga beslutet. Men Lina Weinmann menar att de har tagit hänsyn till civilisamhället redan när de begärde utökade skjutningar.

– Det är självklart så att försvarsmakten har redan begränsat sitt behov och tänkt över det noga när man lämnar in tillståndsansökan, säger hon.