Projektbeskrivning

Södra Vättern jämförs nu med Östersjön och Mexikanska golfen. Men det är i detta sammanhang inget positivt.

Mikroplast är ett stort miljöhot för Vättern. På flera håll har upp till tio plastkulor per kubikmeter uppmätts i vattnet.

Det är jämförbart med hur nivåerna ser ut i bland annat Östersjön, Mexikanska golfen och Kaliforniens västkust. Det är en utveckling som oroar Måns Lindell, limnolog på Vätternvårdsförbundet.

– Det är inte alls bra för energin i sjön att det finns plastkulor. Jag tror också att allmänheten måste vara mer varse om att det man använder i sina hushåll hamnar någonstans. Där kan man göra ett konsumentval, säger Måns Lindell.

Mikroplast är små, små plastpartiklar som vanligtvis är mindre än fem millimeter stora. De sprids till vatten via olika vattendrag och de kan på sikt skapa stora miljöproblem, menar Vätternvårdsförbundet som nyligen gjort mätningar i Vättern.

Där kan man göra ett konsumentval…

I södra delen av Vättern finns drygt tio så kallade plastkulor per kubikmeter, vilket är i nivå med hur det ser ut i betydligt större sjöar och hav i världen. I norra sidan är nivån lägre, drygt en plastkula per kubikmeter.

Vätterns omloppstid är drygt 60 år, alltså kommer dessa partiklar flyta runt i Vättern under lång tid och i förlängningen påverka ekosystemet negativt.

– Detta är de talen man mäter upp i exempelvis Östersjön, Mexikanska golfen och Kaliforniens västkust. Att det ska vara så i Vättern är något förvånande. Det vi pytsat ut i sjön under flera årtionden stannar tyvärr där. Det spolas inte ut och förs ut till världshaven utan här blir Vättern i princip slutdestination, säger Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet.