2022-01-14

Aktion Rädda Vättern anmäler  misstanke om miljöbrott mot 9 kap. 6 § miljöbalken med hänvisning till 29 kap. 4 § p. 1: Otillåten miljöfarlig verksamhet på Karlsborgs flygplats 2022-01-13.