Dokument

RubrikInnehåll
Högsta förvaltningsdomstolen godkänner beslut om Skärgårdsskjutfältet2022-04-08 Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens beslut att ge tillstånd till Skärgårdsskjutfältet i Göteborgs södra skärgård med hänvisning till att miljöbalken är ”allmänt hållen”.2023-11-16 10:13:50
Remissvar från ARV till regeringen angående gruvor och N2K2023-09-01 Aktion Rädda Vättern svarar på regerings remiss angående Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen.2023-10-01 20:20:12
Debatt i AH om Natura 2000-prövning2023-03-24 Debattinlägg av Christer Haagman som får svar av Svemins Tobias Kluge. Slutreplik från Haagman.2023-03-24 17:38:08
Svar till Kluge, Svemin2023-03-24 Christer Haagman svarar Tobias Kluge från Svemin.2023-03-24 16:54:32
Inge Karlströms Natura 2000-tillståndsprövning för gruvor2023-03-03 DS 2023:5 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Utredaren föreslår att bara att hänvisning till miljöbalkens krav på Natura 2000-utredning isolerat tas bort ur minerallagens 4 kapitel. …2023-03-11 10:58:23
SOU 2022:56 En tryggad försörjning av metaller och mineral2022-10-01 Betänkande av Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Utredningen förslår bland annat att minerallagen strippas på hänvisningar till miljöbalken och att det blir tydligare att …2023-03-11 10:51:13
Ebba Busch älskar också gruvor2022-11-22 Näringsminister Ebba Busch deklarerar på Svemins höstmöte att även hon älskar gruvor.2022-12-18 12:09:17
Debatt: Gruvindustrin är en nyckel till ökad biologisk mångfald2022-10-08 Debatt om påståendet att gruvbrytning skapar biologisk mångfald. Påminner om orwellskt nyspråk från romanen ”1984”: Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka…2022-10-10 09:01:23
HFD kräver Natura 2000-tillstånd för Boliden Laver2022-06-22 Högsta förvaltningsdomstolen beslutar åter igen att Natura 2000-tillstånd krävs innan bearbetningskoncession kan meddelas. Här Boliden Laver som överklagat. Följdverkan på Norra Kärr som drar tillbaka sitt överklagande.2022-06-23 10:54:47
Ingen förlängning för gruvprojekt Unden2020-12-16 Bergsstaten avslår gruvbolagets ansökan om förlängt undersökningstillstånd. EUCO Resources Sweden AB är ett verktyg för det stora bolaget European Cobalt Ltd med huvudkontor i Perth på Australiens västkust.2020-12-16 19:22:09
Akrtion Rädda Vättern bemöter gruvnäringens falska budskap2020-09-06 Gruvnäringens branschorganisation Svemin skickar ut felaktig information till media angående EU-kommissionens handlingsplan för att säkra tillgång till kritiska metaller.2020-09-06 09:00:39
Minerallagen vs Folkrätten och samernas rättigheter2019-11-16 ”Minerallagen vs Folkrätten. Mineralexploatering på bekostnad av samernas rättigheter.” Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng 2014, av Anna Karlsson Wede.2019-11-16 17:35:54
SGU-rapport om innovationskritiska metaller2019-01-06 SGU:s slutrapportering av regeringsuppdrag ”Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral”, december 2018.2019-01-07 18:54:00
Naturvårdsverket reder ut förhållandet mellan minerallag och miljöbalk2019-01-05 Rapport 6759 mars 2017. Naturvårdsverket går igenom förhållandet mellan minerallagen och miljöbalken. Det framgår att minerallagen måste ändras.2019-01-07 18:50:15
Remissvar på ”Statens gruvliga risker” SOU 2018:592018-11-30 Aktion Rädda Vättern skickar remissvar på den statliga utredningen. ”Utredningen är ett steg i rätt riktning och det är nu viktigt att utredningens förslag inte urvattnas. Haverier och konkurser …2018-12-04 19:03:59
Medborgarförslag angående kommunalt veto vid gruvexploatering2018-06-11 Ett exempel på medborgarförslag som kan lämnas in till kommuner. Kravet gäller kommunalt veto vid gruvverksamhet, här specifikt med hänvisning till sjön Unden.2018-06-11 13:10:05
Prospektering kobolt vid Unden2017-11-12 Information om European Cobolt Ltd´s försök att öppna gruva vid Unden. Här är ett debattinlägg och en artikel i SLA.2017-11-12 19:26:26
Vi är Unden… Dikt av Lovisa Larsson 20172017-11-09 Lovisa Larsson skänkte denna dikt till det välbesökta mötet i Undenäsgården kvällen den 9 november 2017.2017-11-11 19:59:31
Möte i Undenäs2017-10-20 Aktion Rädda Vättern bjuder in till möte med Arne Müller angående eventuell koboltgruva vid sjön Unden.2017-10-20 16:55:35
HFD: Ojnareskogen ska vara Natura 20002017-06-29 Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer att regeringens beslut att göra Ojnareskogen till Natura 2000-område var korrekt.2017-06-29 19:30:34
Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU142014-03-06 Näringsutskottet avslår motioner om minerallagen, uranbrytning och stopp för utvinning av fossil energi.2016-09-11 20:40:08