2019-11-16

”Minerallagen vs Folkrätten. Mineralexploatering på bekostnad av samernas rättigheter.”
Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng 2014, av Anna Karlsson Wede.