2023-09-01

Aktion Rädda Vättern svarar på regerings remiss angående Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen.