Dokument

RubrikInnehåll
Uppsala Vatten vs Försvarsmakten2024-04-09 Mark- och miljödomstolen dömer Försvarsmakten att betala 37 miljoner i skadestånd (+ nästan 8 miljoner som ersättning för rättegångskostnader) till Uppsala Vatten. Det är kompensation för de kostnader kommunen …2024-04-10 19:56:55
Försvaret kräver 5-årigt undantagstillstånd från miljölagstiftningen2022-06-03 Försvarsmakten kräver i en hemställan till regeringen att den militära verksamheten inte ska behöva följa gällande miljölagstiftning.2024-03-31 12:44:22
Altinget analyserar försvarets krav på undantagstillstånd2023-06-01 Tidningen Altinget analyserar försvarsledningens krav på undantag från miljölagstiftningen.2023-06-05 09:52:05
FM kräver undantagstillstånd för att komma igång med fler NATO-övningar2022-10-10 Försvarsmakten kräver i en ny hemställan att miljölagstiftningen ska sättas på undantag i samband med behov av utökade incidentflygningar och övningar tillsammans med utländska militära förband.2023-06-01 12:41:04
Vätternvårdsförbundet svarar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-08 Vätternvårdsförbundet svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.2023-05-29 17:31:22
MÖS svarar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-08 Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.2023-05-29 17:28:34
MMÖD svarar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-08 Mark- och miljööverdomstolen svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.2023-05-29 17:26:50
Advokatsamfundet svarar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-08 Advokatsamfundet svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.2023-05-29 17:24:14
SKR svarar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-08 SKR, Sveriges kommuner och regioner, svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.2023-05-29 17:19:53
HaV svarar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-08 Havs- och vattenmyndigheten svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.2023-05-29 17:14:41
Svenskt Vattens svar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-07 Svenskt Vatten, kommunernas branschorganisation för VA-verksamheten, svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.2023-05-29 17:11:24
FM:s remissvar: kräver permanenta undantag2023-05-06 Försvarsmakten kräver i remissvaret på ”Tillfällig åtgärd” att undantagen ska vara permanenta och obegränsade.2023-05-28 22:19:51
Gotlands svar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-04 Gotlands remissvar på Regeringskansliets promemoria ”Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar…”, dvs. undantag från miljölagstiftningen.2023-05-04 14:49:58
ARV:s svar på ”Tillfällig åtgärd”2023-05-03 Aktion Rädda Vättern svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.2023-05-03 13:33:36
Motalas remissvar på ”Tillfällig åtgärd…”2023-05-02 Motalas remissvar på Regeringskansliets promemoria ”Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar under särskilda förhållanden”, dvs. undantag från miljölagstiftningen.2023-05-02 21:56:15
Quirra syndromet2023-04-29 Salto di Quirra på Sardinien är en militär övningsplats där djur, natur och människor utsatts för påverkan från sprängämnen, tungmetaller och kemikalier till den grad att det talas om …2023-04-30 13:28:35
Tidaholms remissvar på ”Tillfällig åtgärd”2023-04-28 Tidaholms remissvar på Regeringskansliets promemoria ”Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar…”, dvs. undantag från miljölagstiftningen.2023-04-28 13:33:50
Aktuell Hållbarhets artikel om ”militärt undantagstillstånd”2023-04-26 Tidningen Aktuell Hållbarhet skriver om Aktion Rädda Vätterns brev angående Regeringskansliets remiss om ”Tillfällig åtgärd…”2023-04-26 16:40:07
Brev med uppmaning att svara på förslaget om militärt undantagstillstånd2023-04-13 Klimat- och näringslivsdepartementet har skickat ut ett förslag om att Försvarsmakten inte ska behöva följa de skyddsvillkor och försiktighetsmått som gäller enligt miljötillstånden när andra länder (framförallt Nato-länder) samövar …2023-04-13 21:42:17
Brev till deltagare i Folk och Försvar om krav på laglöst undantagstillstånd2023-01-06 Aktion Rädda Vättern skriver bred till politiker och organisationer som deltar i eller följer Folk och Försvars rikskonferens 2023 som startar söndagen den 8/1: ”I en rättsstat ska även …2023-01-06 16:55:21
Regeringens tillstånd till Göteborgs skärgårdsskjutfält2021-01-28 Regeringen ger 2021-01-28 tillstånd till kraftigt utökad militär verksamhet i Göteborgs södra skärgård.2021-04-06 13:56:34
Pfasa ut Pfas! Svenskt Vatten kräver att PFAS ska förbjudas2015-12-01 Svenskt Vatten, branschorganisation för kommunala vattenverk, beskriver problemen med PFAS och kräver att riksdag och regering ska förbjuda dessa ämnen.2020-12-19 19:06:07
FOI 2013: Risker med perfluorerade ämnen2013-08-01 FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) redovisar redan 2013 de omfattande risker som finns med intag av högfluorerade kemikalier (PFAS), allt från cancer och immunsjukdomar till hormonstörningar och ”ökad impulsivitet” hos barn.2020-12-19 18:54:53
Aktion Rädda Vättern skriver till kungen2020-06-25 Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd. Aktion Rädda Vättern skriver därför och informerar kungen om WWF:s felaktiga fiskguide med förhoppning om att guiden dras in och görs om.2020-06-25 23:16:32
Försvarsmaktens anspråk på riksintresse m.m.2019-07-16 ”Riksintressen samt områden av betydelse…” i Karlsborgsområdet, Vätterbygden. Se sidan 47 och framåt. ”Militär skjututbildning har förekommit inom fästningsområdet sedan 1831, när de första artilleriförbanden placerades i Karlsborg.”2019-07-17 23:26:04
PFAS skadar gravida kvinnor Studie på engelska2019-07-16 Nya rön om att PFAS-kemikalier skadar gravida och foster: havandeskapsförgiftning, förtida förlossning, lägre födelsevikt, sämre tillväxt på nyfödda… https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=72617312019-07-16 09:58:20
Försvarsmaktens anspråk på riksintresse och ”påverkansområde”2018-01-01 Försvarsmaktens anspråk på dels riskintresse och dels påverkansområden i Karlsborgsområdet och Vätterbygden. Se karta på sidan 56.2019-07-11 19:31:47
Stefan Löfvens besök i Skara, Tibro och Motala ställdes in2019-07-01 Det var meningen att Stefan Löfven skulle besöka Skara, Tibro och Motala den 2 juli, men han fastnade i Bryssel. I Aktion Rädda Vättern hade vi velat välkomna honom …2019-07-01 21:46:02
Personligt brev till miljödepartementet2019-06-26 Här är ett av många brev till Miljödepartementet som protesterar mot flygskjutningarna över Vättern. Författaren är från Schweiz, men bor sen många år i Sverige.2019-06-26 21:46:11
Upprop överlämnat till regeringen2019-03-25 Uppropet ”Uppmana vår regering att ta ansvar för Vättern och vårt dricksvatten innan det är för sent!” skickades idag – med 1011 underskrifter – till försvarsminister Peter Hultqvist och …2019-03-25 23:48:50
Motalabo skriver brev till miljöministern2018-06-28 En Motalabo skriver till miljöminister Karolina Skog: ”Hej Karolina, nu skjuts det i Vätterns kristallklara vatten – igen.”2018-06-29 00:00:03
Beslutad version av Förvaltningsplan fisk2017-05-10 Beslutad version av Förvaltningsplan fisk och fiske. Meningen: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut” är struken på försvarets begäran. En försiktig skrivning återfinns …2018-06-10 19:48:35
Remissversion Förvaltningsplan fisk2017-05-09 Remissupplagan av Förvaltningsplan fisk och fiske. På sidan 99 står: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut.” Meningen stryks på försvarets begäran.2018-06-10 19:41:38
Remissversion av Bevarandeplan Natura 2000 Vättern2018-05-03 Remissversionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern har ett litet stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken. Meningen ströks på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 45.2018-06-10 19:34:52
Beslutad Bevarandeplan Natura 2000 Vättern2018-05-04 Den slutliga versionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern. Stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken är struket på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 48.2018-06-10 19:23:35
Svar angående Skjutfältsråd 20172018-03-16 Sent omsider får ARV svar från försvaret. Det föranleder oss att ge råd om att komplettera ev. klagomål över militärens verksamhet i, över och runt Vättern med mejl.2018-03-16 21:37:01
Bilaga till protokoll Skjutfältsråd 20172017-11-30 Bilaga till protokoll 2017-11-30 med bilder från Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet.2018-02-05 14:05:34
Protokoll Skjutfältsråd 20172017-11-30 Protokoll från Skjutfältsråd i Karlsborg 2017. Däri går att läsa att verksamheten ska öka och att klagomål är politiskt vinklade.2018-02-05 14:00:03
Personligt brev till Överbefälhavaren2018-01-16 Brev från ARV:s ordförande Elisabeth Lennartsson till Överbefälhavare Micael Bydén under konferensen Folk och Försvar.2018-01-16 09:36:07
Artikel i Skaraborgs Natur: Försvara Vättern2017-12-15 ”Försvara Vättern!”, artikel i Skaraborgs Natur som sammanfattar flera militära verksamheter i och runt Vättern. Hur är läget i de olika överklagandeärendena i september 2017?  2018-01-11 09:55:00
Öppet brev: Självständig myndighet bör ansvara för försvarets miljötillsyn2018-01-10 Självständig myndighet bör ansvara för försvarets miljötillsyn. Öppet brev till försvarsministern, miljöministern och försvarsinspektören.2018-01-11 09:27:30
Med naturen som mål2012-07-09 ”Med naturen som mål. Flygövningar över Vättern”. Rapport från Naturskyddsföreningen, författare Ingrid Kjellander.2017-09-09 16:54:43
Rapport 123 Metaller i Vättern2015-10-01 Vätternvårdsförbundet: Metaller i Vätterns avrinningsområde. Se särskilt bilaga 6 när det gäller försvaret.2017-04-13 19:34:48
7:e oktober: Tal av HARV:s representant2012-10-07 Tal av Magnus Nordqvist, representant för HARV, i Hjo hamn vid den gemensamma aktionen runt Vättern den 7 oktober 2012.2016-09-13 00:28:55
Centern: Vätterns vatten är en guldgruva för Örebro2012-05-10 Uttalande från Rasmus Persson Kommunalråd (C) och Charlotte Edberger Jangdin Politisk Sekreterare (C) Örebro. ”Ett hot mot Vätterns vatten är Försvarsmaktens skjutningar i Vättern. Skjutningarna och den kompetensutveckling som …2016-09-13 00:11:49
Miljö- och byggnadsnämnden i Hjo säger nej1996-09-05 Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt den gamla miljöskyddslagen. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser ”att den skjut- och provningsverksamhet som innebär förorening av Vättern snarast bör upphöra.”2016-09-12 23:00:10
Flygblad: Vättern är vår dricksvattentäkt2011-05-10 Flygblad från Miljöpartiet i Hjo: ”Vättern är vår dricksvattentäkt. Det är dessutom en unik tillgång för fiske, friluftsliv och turism. Vi som bor vid Vättern är skyldiga att värna …2016-09-12 22:50:27
”Försvarsministern måste stoppa flygövningarna över Vättern”2015-05-19 Uppmaning (och pressmeddelande) från ARV. Tjänstemän och branschfolk inom vattensektorn på Vattenmässan i Sundsvall konstaterar att ekosystemtjänsten rent vatten är systematiskt undervärderad. Samtidigt i en annan del av Sverige …2016-09-11 21:07:59
Försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU92014-03-06 Försvarsutskottet behandlar och avslår motioner angående skjutfält i Vättern, Nato och militären som hinder för vindkraft.2016-09-11 20:35:06