2012-07-09

”Med naturen som mål. Flygövningar över Vättern”. Rapport från Naturskyddsföreningen, författare Ingrid Kjellander.

Med-naturen-som-mål