2017-09-13

ARV har anmält länsstyrelsen till JO för brister i myndighetsutövandet. JO instämmer i en del av kritiken men lämnar övrigt okommenterat.

JO_5121-2016 Beslut