Dokument

RubrikInnehåll
HFD avvisar krav på rättsprövning av skärgårdsskjutfältet2022-04-08 Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att godkänna regeringens beslut att tillåta skärgårdsskjutfältets verksamhet enligt länsstyrelsens tillstånd från 2010-12-21. Motivering: ”…bestämmelserna i miljöbalken är allmänt hållna…”  2022-04-22 15:59:12
Länsstyrelsen tillstånd till skärgårdsskjutfältet i Göteborg2010-12-21 Tillstånd enligt miljöbalken till skjutfältet i Göteborgs södra skärgård. Godkänt av Högsta förvaltningsdomstolen 11 ½ år senare.2022-04-22 15:50:13
Regeringens beslut ang skärgårdsskjutfältet i Göteborg2020-01-28 Regeringen beslutar att avvisa alla överklaganden och godkänner, med små ändringar, länsstyrelsens tillstånd till militärövningar i Göteborgs södra skärgård.2022-04-22 15:44:18
ARV önskar delta i skjutfältsråd2020-10-09 Skaraborgs regemente inbjuder till Skjutfältsråd men vill inte att Aktion Rädda Vättern och närboende ska delta, vilket är vanligt på andra platser. ARV upprepar sitt erbjudande att delta då …2020-10-09 11:11:06
Försvarsdepartementet svarar klagande angående buller2019-03-27 Kanslirådet på försvarsdepartementets ”enhet för militär förmåga och insatser” svarar en klagande. Svaret innehåller flera faktafel. Svaret bemöts av den klagande i annat dokument.2019-03-28 21:57:59
Svar på Försvarsdepartementets felaktiga information2019-03-28 Här bemöter den klagande försvarsdepartementets felaktiga uppgifter om den militära verksamheten i och över Vättern.2019-03-28 21:21:41
Svar från P4 ang Skjutfältsrådsprotokoll2018-02-13 Svar från P4 (ansvariga för protokollet). De förstår inte vad som står i protokollet eller om det handlar om ett missförstånd detta med ”politiskt vinklade” klagomål.2018-02-13 13:37:27
Tillstånd för skjutfält Kråk m.fl.1994-04-14 Tillstånd enligt gamla miljöskyddslagen för försvarets skjutfält runt Karlsborg.2017-04-14 19:27:02
Förteckning på skjutfält2016-09-22 Förteckning på Skaraborgs regementes skjutfält, inkl. Kråk, Nytorp, Älvdalen och Villingsberg. (Dock inte flygskjutmålet Hammaren…) http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/skjutfalt-och-avlysningar/2016-09-22 13:36:05