2019-03-27

Kanslirådet på försvarsdepartementets ”enhet för militär förmåga och insatser” svarar en klagande. Svaret innehåller flera faktafel. Svaret bemöts av den klagande i annat dokument.