2019-04-16

Fortifikationsverket/Ramböll lämnar kompletterande uppgifter angående markavvattning och dränering av PFAS-förorenade områden. “…utsläpp till recipienten som kan komma att uppstå från de dränerade områdena på <2 g/år av PFOS och <10 g/år av PFAS-11 är så marginellt i sin storlek att det inte /…/ försämrar vattenmiljön i recipienten på ett otillåtet sätt…”