2019-02-07

Enar Andersson, fastighetsägare i omedelbar anslutning till Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, överklagar beslutet att påbörja dräneringen av landningsbanan.