Dokument

RubrikInnehåll
Regeringens proposition om förbud mot exploatering av gas, olja och kol2022-03-10 Regeringens proposition “Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer”. Prop. 2021/22:150.2022-05-17 08:09:56
Gripen Gas letar diamanter2016-09-22 På grund av låga oljepriser ligger gasutvinningen på is. Gripen Oil & Gas kompletterar därför verksamheten med diamanter i Demokratiska Republiken Kongo. http://www.gripenab.com/index.php/sv/investor-relations/investor-relations  2016-09-22 13:44:31
Gripen Oil & Gas hemsida2016-09-22 Länk till Gripen Oil & Gas hemsida: http://www.gripenab.com/index.php/sv/2016-09-22 13:41:38
Protestlista Gasborrning2016-01-01 Protestlista Gasborrning: Rädda Vättern från fossilgasborrning. Undertecknade protesterar mot borrningar i och kring Vättern.2016-09-09 00:41:52