Hot 3: Gasborrningen

I området från Roxen till Motalaviken i Östergötland ligger ett ca 20 meter tjockt lager av alunskiffer på som djupast ner till ca 100 meter under markytan. Skiffern innehåller metangas, även kallad naturgas. Aktiebolaget Gripen Oil & Gas har mutat in flera områden för att borra efter gasen.

Alunskiffer innehåller många giftiga substanser och kallas ofta för ”naturens soptipp” för bergarter. Vid borrning frigörs miljöfarliga ämnen som tungmetaller, uran m.fl. som läcker ut och kan förorena dricksvattnet.

Myndigheterna gav tillstånd för provborrning utan att kräva en detaljerad miljökonsekvensanalys. Bergsstaten gav till och med tillstånd att provborra efter gas ute i Vättern, på Motalavikens botten!

Gripen Oil & Gas lämnade dock Sverige utan att ha påbörjat borrningar ute i Vättern. Tillståndet för provborrning gick ut 2017 och 2018. Det tillfälliga prisfallet på olja bidrog troligen till att verksamheten gick i stå. Gripen Oil & Gas bytte namn till Africa Resources AB och satsade istället på att leta diamanter i Demokratiska republiken Kongo.

Risken finns dock att bolaget, eller andra lycksökare utan miljösamvete, återvänder om oljepriset skulle rusa i höjden. Därför var det ett bra initiativ regeringen tog när den beställde en rapport från SGU om konsekvenserna av att förbjuda utvinning av gas och olja i Sverige. I april 2017 publicerades rapporten ”Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas.”

Våren 2022 röstade riksdagen för förbund mot att exploatera gas- och oljefyndigheter. Moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater röstade dock emot. Bland dessa partier finns röster för att ta bort detta förbud och även ta bort nuvarande förbud mot exploatering av uran. Detta skulle innebära ett återkommande hot om gasborrning i Vättern och ett förstärkt hot om gruvbrytning i Norra Kärr där även möjligheten att ta tillvara uranet skulle kunna bidra till ökade ansträngningar från gruvbolag.

Därför fortsätter ARV att bevaka dessa frågor.