Media

Försvarsmakten förorenar Vättern med hälsofarliga PFAS-kemikalier2024-02-10T16:18:52+01:00
Vårdkasar och Kyrkklockor runt Vättern 20222022-10-17T21:49:23+02:00
Budkavle runt Vättern_Kort version2022-08-29T14:11:15+02:00
Försvarets materielverk beskjuter Vättern med artillerigranater2022-01-27T22:06:24+01:00
Vättern – Hotad dricksvattentäkt2019-12-03T19:04:27+01:00
Aktion Rädda Vättern hos riksdagen2019-12-03T19:10:23+01:00
Granater och ammunition, en valfråga2018-08-14T08:23:01+02:00
Rädda Vättern på 160 sekunder2017-07-21T20:39:45+02:00
Överklaga Länsstyrelsen Västra Götalands beslut om att försvarsmakten får utöka sin verksamhet2016-10-22T21:39:51+02:00
Norra Kärr – Tasman jeopardizes our drinking water!2016-09-29T22:15:25+02:00
Dricksvatten för miljoner eller dagbrott i Norra Kärr/Gränna2016-09-29T22:16:28+02:00
Utländska försvarsmakters närvaro ökar i Vidsel2017-04-19T20:20:38+02:00
ARV Baltzar von Platen C G Oesterlund2016-09-29T22:17:05+02:00