Dokument

RubrikInnehåll
Uttalande från ARV:s årsmöte 20232023-05-13 Uttalande enhälligt antaget på Aktion Rädda Vätterns årsmöte den 13 maj 2023 på Visingsö.2023-05-15 23:16:30
Årsmöteshandlingar 20232023-05-05 Årsmöteshandlingar för Aktion Rädda Vätterns 11 årsmöte, i år förlagd på startpunkten Visingsö för tio år sedan.2023-05-05 19:53:22
Protokoll från medlemsmötet 2022-11-222022-11-22 Protokoll från Aktion Rädda Vätterns medlemsmöte den 11  november 2022.2023-01-08 11:30:16
Stadgar för ARV antagna 20222022-11-22 Stadgar för Aktion Rädda Vättern slutligt antagna på medlemsmöte 2022-11-22.2023-01-08 11:25:06
PROGRAMFÖRKLARING nov 20222022-11-22 Aktion Rädda Vätterns programförklaring antagen på medlemsmöte 22 november 2022.2022-12-14 11:07:46
VATTENVÄRK, dikt av Camilla Linusson2022-08-07 När Budkavlen kommer till Hästholmen läser Camilla Linusson sig egen dikt Vattenvärk.2022-08-21 17:22:11
Informationsblad om ARV2022-07-21 Nytt informationsblad om ARV och vad vi arbetar för.2022-07-21 12:18:01
Budkavlen kommer till Hjo2022-07-21 Budkavlen kommer till Hjo hamn den 28 juli kl. 11:30.2022-07-21 11:53:07
Budkavlen går runt Vättern 20222022-07-21 Budkavlen går runt Vättern: – Med manifestationen för rent vatten agerar vi för att bevara vår sjö till kommande generationer, säger Lisa Lennartsson, Aktion Rädda Vättern.2022-07-21 10:17:38
Budkavlen kommer till Motala2022-06-13 Inbjudan till informations- och upptaktsmöte den 21 juni kl. 18:30.2022-06-13 16:20:45
ARV:s tips till Annika Strandhäll angående Vättern som skjutfält2022-05-12 Aktion Rädda Vättern lämnade den 12 maj 2022 över dessa tre citat till Annika Strandhälls stabschef. Det är mark- och miljödomstolen som uttalar sig angående försvarets ansökningar om att …2022-05-13 20:09:40
Flygblad Stockholm 12 maj2022-05-07 Stockholm 12 maj. Uppvaktning av miljöminister Annika Strandhäll.2022-05-07 08:36:12
Information till Sthlms-resenärer 12 maj2022-05-06 Information om resan till Stockholm den 12 maj för att överlämna 30 000 namnunderskrifter mot försvarets användning av Vättern som skjutfält och flygövningsområde till miljöminister Annika Strandhäll.2022-05-06 21:44:34
Upprop inför Stockholmsmöte 12 maj 20222022-04-29 ARV planerar att åka till Stockholm den 12 maj 2022 och informera miljöminister Annika Strandhäll om vikten av att sluta fred med Vättern.2022-04-29 00:20:22
Årsmöteshandlingar 20222022-04-28 Årsmötesdokument med kallelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag och stadgeändringsförslag.2022-04-27 21:56:00
Budkavlen – upprop för organisering2022-04-08 Medlemsutskick: Budkavlen går  och nu går vi vidare…2022-04-08 19:34:07
Budkavlen går2022-01-01 Här planeras sommarens budkavle runt Vättern.2022-03-01 17:07:17
Stadgar för ARV2021-12-07 Stadgar för Aktion Rädda Vättern beslutade 7 december 2021.2021-12-08 16:58:46
Årsmötesprotokoll 20192019-04-27 Protokoll från årsmötet 27 april 2019.2021-11-03 18:49:34
Årsmötesprotokoll 20212021-05-26 Protokoll från årsmötet den 25 maj 2021.2021-10-30 18:45:09
Nytt stadgeförslag till årsmötet 20212021-05-25 Nytt stadgeförslag till årsmötet den 25 maj 2021. För att den nya stadgan ska träda i kraft måste den godkännas av kommande föreningsmöte tidigast den 25 november 2021.2021-10-30 18:43:04
Verksamhetsplan 20212021-05-25 Verksamhetsplan för 2021.2021-10-30 18:31:15
Verksamhetsberättelse 20202021-05-25 Verksamhetsberättelse för 2020.2021-10-30 18:29:57
ARV:s programförklaring maj 20212021-05-25 Aktion Rädda Vätterns programförklaring antagen av årsmötet 2021-05-25.2020-11-06 11:06:08
ARV skriver brev till kungen om WWF:s fiskguide2020-06-25 WFF har gett ut en ny fiskguide för 2020 där konsumenterna uppmanas att GÄRNA ÄTA fisk från Vättern. WWF påstår att Vättern förvaltas ansvarsfullt och hållbart. ARV försöker få …2020-07-05 08:08:52
Uttalande från ARV:s årsmöte 20202020-05-18 Enhälligt antaget uttalande från Aktion Rädda Vätterns årsmöte angående granatbeskjutningen av norra Vättern.2020-06-10 19:22:35
Årsmötesprotokoll 20202020-05-18 Protokoll från årsmötet den 18 maj som hölls digitalt.2020-06-10 19:19:16
Verksamhetsberättelse för 20192020-05-18 Verksamhetsberättelse för Aktion Rädda Vättern för år 2019.2020-06-10 19:16:24
Verksamhetsberättelse 20182019-04-27 Verksamhetsberättelse för Aktion Rädda Vätterns aktiviteter under 2018.2020-04-06 17:52:55
GDPR-policy2019-06-01 GDPR-policy för Aktion Rädda Vättern.2019-06-09 19:01:04
Stadgar antagna 20162016-05-22 Stadgar: § 1 Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) har som syfte att för nuvarande och kommande generationer skydda Vättern och Vätternregionen som: • Dricksvattentäkt • God miljö för boende …2019-03-04 23:40:40
Årsmötesprotokoll 20182018-05-26 Protokoll från årsmötet den 26 maj 2018 i Hästholmen. Protokoll från årsmöte i Aktion Rädda Vättern 26 maj 2018[16244]2019-03-04 23:29:10
Kallelse till ARV:s årsmöte 20182018-05-02 Här är kallelse till ARV:s årsmöte den 26 maj i Hästholmen.2018-05-02 21:24:39
ARVs verksamhetsberättelse för 20172018-05-01 Förslag till verksamhetsberättelse för år 2017 att godkännas på årsmöte den 26 maj 2018.2018-05-02 12:11:41
Verksamhetsberättelse 20152016-05-01 Verksamhetsberättelse för Aktion Rädda Vätterns verksamhet under 2015.2018-02-27 00:13:30
Verksamhetsberättelse 20162017-05-07 Verksamhetsberättelse för Aktion Rädda Vätterns verksamhet under år 2016.2018-02-27 00:09:29
Årsmötesprotokoll 20172017-05-07 Årsmöte i Motala Folkets Hus den 7 maj 2017. Ordförande Lisa Lennartsson hälsar välkommen.2018-02-27 00:05:27
Årsmötesprotokoll 20152015-05-09 Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Aktion Rädda Vättern i Vadstena §1 Ordförande Bengt Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.2016-09-15 22:13:31
Årsmötesprotokoll 20142014-05-17 Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Aktion Rädda Vättern i Zinkgruvan §1 Vice ordförande Bengt Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.2016-09-15 22:11:19
Årsmötesprotokoll 20132013-05-04 Protokoll fört vid årsmöte med Rädda Vättern på Visingsö. §1 Jan Andersson från Visingsörådet hälsade alla välkommen till ön.2016-09-15 22:08:24
Verksamhetsberättelse 20142015-01-01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Föreningen Aktion Rädda Vättern2016-09-15 22:01:36
Verksamhetsberättelse 20132014-01-01 Verksamhetsberättelse för Föreningen Aktion Rädda Vättern för tiden 4 maj-31 december20132016-09-15 21:54:50
Programförklaring 20132013-05-04 Programförklaring: ARV (Aktion Rädda Vättern) är en politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att skydda Vättern mot alla former av miljöförstöring och verka för en hållbar utveckling …2016-09-15 21:50:25
Stadgar för ARV 20132013-05-04 Stadgar för ARV (Aktion Rädda Vättern) antagna 20132016-09-15 21:48:08