2021-05-25

Nytt stadgeförslag till årsmötet den 25 maj 2021. För att den nya stadgan ska träda i kraft måste den godkännas av kommande föreningsmöte tidigast den 25 november 2021.