2023-05-13

Uttalande enhälligt antaget på Aktion Rädda Vätterns årsmöte den 13 maj 2023 på Visingsö.