Dokument

RubrikInnehåll
ARV vädjar om åtgärder mot granatbeskjutning av norra Vättern2022-07-06 Regeringen beslutade den 30 juni 2022 att inte ta upp Aktion Rädda Vätterns och 64 privatpersoners krav på omprövning av FMV:s tillstånd som bland annat innebär granatbeskjutning av norra …2022-07-06 08:22:46
Regeringen prövar inte kravet om omprövning av FMV:s tillstånd2022-06-30 Regeringen beslutar att inte pröva varken enskilda personers eller ARV:s överklagan mot att länsstyrelsen vägrar ompröva FMV:s tillstånd från 2010.2022-07-05 08:34:39
MMD avvisar krav på omprövning av FMV:s tillstånd2021-08-18 Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen innebär att försöket att kräva omprövning av FMV:s tillstånd från 2010 bör avvisas av regeringen. Endast myndigheter får tvinga fram omprövning, inte privatpersoner …2021-08-27 11:11:42
Regeringen tar inte upp gamla överklagade beslut ang granater2021-06-17 En lång rad överklaganden har kommit till regeringen för beslut, de första redan 2016. Beslutet blir: “Regeringen prövar inte överklagandena.” I sak spelar det ingen roll då det handlar …2021-06-19 14:53:46
ARV överklagar länsstyrelsens vägran att ompröva FMVs tillstånd2021-05-12 Aktion Rädda Vättern tillsammans med 64 enskilda personer överklagar länsstyrelsens beslut att inte ompröva FMV:s tillstånd från 2010.2021-05-13 12:22:24
Länsstyrelsen vägrar ompröva FMVs tillstånd2021-04-08 Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen Västra Götaland beslutar att  inte ompröva FMV:s tillstånd på eget initiativ. Dnr 551-56108-2020.2021-05-13 12:19:51
ARV ber Naturvårdsverket och HaV att agera för omprövning av FMVs tillstånd2021-01-25 Aktion Rädda Vättern skriver till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och ber dem att agera för att få till en omprövning av Förvarets materielverks tillstånd från 2010.2021-02-04 10:56:47
Aktion Rädda Vättern skriver till demokratiminister Amanda Lind2020-11-18 På tioårsdagen av FMV:s tillstånd att skjuta i Vättern skriver Aktion Rädda Vättern till demokratiminister Amanda Lind och uppmanar till utredning av odemokratisk hantering.2020-11-18 09:24:37
FMV:s miljörapport för 20192020-03-09 Försvarets materielverks miljörapport för år 2019.2020-11-15 15:14:41
Aktion Rädda Vättern kräver inhibition av FMVs granatbeskjutning2020-06-08 FMV har återigen slutit överenskommelse med länsstyrelsen i Västra Götaland om att få skjuta 140 granater i norra Vättern, helt nära fiskeförbudsområde. Aktion Rädda Vättern agerar igen för att …2020-06-08 09:09:31
Uttalande från ARVs årsmöte: Stoppa granatbeskjutningen!2020-05-19 Medlemmar i Aktion Rädda Vättern, samlade till digitalt årsmöte den 18 maj 2020, antog ett uttalande angående FMV:s provskjutningar med granatartilleri: “Stoppa granatbeskjutningen av norra Vättern!”2020-05-23 17:52:25
Granatbeskjutning av Vättern godkänns med ett telefonsamtal2020-04-21 Handläggaren på länsstyrelsen i Västra Götaland godkänner två omgångar med granatsprängningar i norra Vättern via ett telefonsamtal med FMV. “Detonation ska ske direkt i ytskiktet mellan luft och vatten…”2020-05-13 12:45:33
Länsstyrelsen avvisar krav på omprövning av FMV:s tillstånd2019-09-11 Miljöprövningsdelegationen avvisar Föreningen Aktion Rädda Vätterns begäran om omprövning. Miljöprövningsdelegationen beslutar att inte återkalla eller ompröva tillståndet för den aktuella verksamheten.2019-09-16 17:02:12
MMD föreslår avvisning av överklagande om hemligt samråd2019-07-15 När FMV spränger granater i norra Vättern i slutet på maj föregås det av ett muntligt samråd som inte ens diarieförs av länsstyrelsen i Västra Götaland. Men mark- och …2019-09-16 16:58:26
Regeringen avslår Roland Thörnqvists överklagande ang buller2019-06-19 Roland Thörnqvist fick 2017 felaktig information från försvaret när det gällde provskjutning av artilleripjäsen Archer med spränggranater i norra Vättern och fick avbryta arbete ute på sjön. Regeringen avslår …2019-07-05 11:16:20
Länsstyrelsens hemliga samråd om FMV:s granatbeskjutning överklagas2019-06-16 Länsstyrelsens hemliga samråd med FMV överklagas här. I samrådet som saknar diarienummer och skriftligt underlag tillåts FMV att spränga granater i norra Vättern vid upprepade tillfällen i slutet på …2019-06-17 09:14:55
FMV beskriver det hemliga samrådet2019-05-29 FMV svarar ARV hur det hemliga samrådet inför granatbeskjutningen av norra Vättern har gått till. I stort sett likalydande text som länsstyrelsen tidigare presterat.2019-05-29 22:54:58
Länsstyrelsen beskriver det hemliga samrådet2019-05-28 Länsstyrelsen svarar ARV hur det hemliga samrådet inför granatbeskjutningen av norra Vättern har gått till.2019-05-29 22:49:14
ARV skickar öppet brev: Stoppa granatbeskjutningen2019-05-27 FMV har börjat provskjuta Archer igen. Nu efter “hemligt” samråd med länsstyrelsen. ARV protesterar genom att skicka ett Öppet brev till miljöministern och försvarsministern.2019-05-27 21:47:05
FMV spränger granater i Vättern på den biologiska mångfaldens dag2019-05-22 Försvaret provskjuter artilleripjäsen Archer över Vättern igen. Spränggranater exploderar över den naturskyddade sjön på FN:s internationella dag för biologisk mångfald.2019-05-22 01:46:14
Mark- och miljödomstolen anser att ARV har talerätt2016-04-11 I denna dom förklarar mark- och miljödomstolen att ARV har talerätt men anser sedan inte att beskjutningen av Vättern kan stoppas eftersom ett tillstånd finns. (Ett halvår senare gör …2018-11-22 12:35:50
FIHM har ingen åsikt angående omprövning av FMVs tillstånd2018-06-29 Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö har igen åsikt avseende behovet av omprövning av FMVs tillstånd, skriver Pierre Campenfeldt.2018-07-13 23:17:28
Naturvårdsverket avstår från att yttra sig2018-07-02 Naturvårdsverket meddelar att myndigheten avstår från att yttra sig i frågan om omprövning av FMV:s tillstånd.2018-07-13 23:14:18
FMV:s tillstånd måste omprövas2018-06-15 FMV:s tillstånd från 2010 måste omprövas kräver Aktion Rädda Vättern. Till och med åklagarmyndigheten har konstaterat att tillståndets villkor inte fungerar för juridisk prövning.2018-06-27 11:16:17
ARV begär överprövning av åklagarens nedläggningsbeslut2018-01-31 Åklagare Bo Lindgren beslöt att inte inleda någon förundersökning av FMV:s granatbeskjutning av Vättern den 11 oktober 2017. Beslutet motiverades bland annat med att FIHM:s begreppsförvirring.2018-01-31 17:51:48
Åklagarens beslut att inte starta förundersökning2018-01-19 Kammaråklagare Bo Lindgren beslutar att inte starta en förundersökning angående FMV:s granatbeskjutning av norra Vättern. Skälet är att villkoren i tillståndet saknar precision och alltså är så otydliga att …2018-01-25 12:36:30
Företagare överklagar FMV:s granatskjutningar2018-01-10 Företagare stoppas i arbetet på Vättern på grund av kraftigt buller från granatbeskjutning. Försvarsinspektören avskriver ärendet men det överklagas till regeringen.2018-01-11 11:13:51
Skjutningar drabbade företagare – artikel Corren2018-01-11 Artikel i Östgöta Correspondenten angående FMV:s granatskjutningar i Vättern som hindrar jobbet för företagare pga. av buller.2018-01-11 11:11:00
Överklagan av FIHM:s beslut att avskriva granatbeskjutning2017-11-17 Försvarsinspektören beslutade att inte åtala FMV trots att samråd inte skett innan granatbeskjutningen av Vättern ägde rum den 11 oktober 2017 inför TV4:s kameror. Klagomålet från ARV avskrevs utan …2017-11-18 18:10:09
Pressmeddelande från ARV ang nya granatsprängningar2017-10-19 Efter FMV:s nya granatsprängningar i norra Vättern anmälde ARV verksamheten för misstänkt miljöbrott. Detta redovisades i pressmeddelande.2017-10-19 12:52:43
FMV:s skjutvarning 11 okt 20172017-10-19 Inför den 11 oktober 2017 la FMV ut varningsområde för beskjutning av Vättern med spränggranater. Området sträcker sig långt upp i Rökneöarna. Samråd krävs med länsstyrelsen för denna sorts …2017-10-19 12:40:05
Åtalsanmälan Archergranater okt 20172017-10-19 ARV anmäler FMV för misstänkt miljöbrott eftersom spränggranater skjuts mot norra Vätterns lekområden för fisk, trots att samråd med länsstyrelsen inte skett.2017-10-19 12:33:24
JO-beslut: ARV skickar ut pressmedelande2017-09-19 ARV skickar ut ett pressmeddelande om att JO kritiserar länsstyrelsen.2017-09-20 15:50:59
JO-anmälan pga granatbeskjutning av Vättern2016-08-30 ARV JO-anmäler länsstyrelsen och hävdar att länsstyrelsens hantering av ARV:s överklaganden.2017-09-20 14:55:09
JO beslutar kritisera länsstyrelsen2017-09-13 ARV har anmält länsstyrelsen till JO för brister i myndighetsutövandet. JO instämmer i en del av kritiken men lämnar övrigt okommenterat.2017-09-20 14:49:55
FMV:s tillstånd från 2010-11-182010-11-18 FMV:s miljötillstånd från november 2010. En omfattande verksamhet året runt inklusive flygövningar och sprängningar och skjutningar i vattnet.2017-04-19 13:29:29
Mark- och miljödomstolen förbjuder granater2016-10-25 ARV fortsätter att överklaga FMV:s granatsprängningar. Äntligen, i domslut den 25 oktober, går mark- och miljödomstolen helt och hållet på ARV:s linje: “Mark- och miljödomstolen anser att planerade provskjutningar …2017-04-11 18:07:38
Pressmeddelande granatsprängningar2015-12-22 Aktion Rädda Vättern överklagar beslut att tillåta skjutning med granater i Vättern. Provskjutning med granater i Vättern dödar fisken och förstör rödingens reproduktionsområden.2016-09-11 21:40:28
Pressmeddelande granatsprängningar2016-01-11 I dag återupptar svensk försvarsmyndighet granatsprängningar i Vättern. Länsstyrelsen vägrar låta mark- och miljödomstolen pröva sin egen roll som samrådspart vid tillstyrkandet av granatsprängningarna. Förvaltningsrätten avvisar ärendet. I dag …2016-09-11 21:37:55
ARV överklagar granater 12015-12-21 Överklagan av länsstyrelsens samrådsyttrande, dnr 532-37382-2015, angående Försvarets Materielverks (FMV:s) begäran att få skjuta granater som avses brisera vid nedslag mot vatten, samt begäran om inhibition. Länsstyrelsen i Västra …2016-09-09 01:10:36
Samrådsbegäran 1 granater2015-10-26 FMV:s första begäran om samråd/överenskommelse angående skjutning där granater avses brisera vid nedslag mot vatten.2016-09-09 01:00:58
Samrådsbeslut granater 12015-12-02 Begäran om samråd av Försvarets Materielverk (FMV) för prov-skjutningar där granater avses brisera innan nedslag mot vatten i Vättern vid Provplats Karlsborg i Karlsborgs kommun. LÄNSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE Länsstyrelsen tillstyrker …2016-09-09 00:54:15
Förvaltningsrätten Gbg vs ARV: Granater2016-01-07 När ARV första gången överklagar samråd om granatsprängningar i Vättern skickar länsstyrelsen ärendet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Rätten avvisar överklagandet.2016-09-07 19:07:38
Pressmeddelande granatskjutningar2016-09-04 Aktion Rädda Vättern JO-anmäler Länsstyrelsen i Västra Götaland. ARV anser att myndigheten är jävig och att det finns stora brister i myndighetsutövandet. 4 september 2016 Pressmeddelande från Aktion Rädda …2016-09-04 23:23:04