2019-09-11

Miljöprövningsdelegationen avvisar Föreningen Aktion Rädda Vätterns begäran om omprövning.
Miljöprövningsdelegationen beslutar att inte återkalla eller ompröva tillståndet för den aktuella verksamheten.

Beslut om avvisning(11121636)