2019-05-11

”Vättern must become a legal person!” Inlägg på engelska av Bengt Eriksson på konferens om naturens rättigheter i Sigtuna.