2023-12-06

Altingets Johanna Alskog kommenterar Kallingedomen och nämner även kampen för att skydda Vättern.