2023-12-07

Aktion Rädda Vättern överklagar FIHM:s beslut att godkänna bankantsdräneringen utan att någon sanering först genomförs.