2023-12-06

Artikel i Aktuell Hållbarhet med länk till domen i Högsta domstolen som gav Kallingeborna rätt till skadestånd.