2024-04-09

Mark- och miljödomstolen dömer Försvarsmakten att betala 37 miljoner i skadestånd (+ nästan 8 miljoner som ersättning för rättegångskostnader) till Uppsala Vatten. Det är kompensation för de kostnader kommunen haft för rening av dricksvattnet från PFAS. Principen förorenaren betalar har vunnit och Försvarsmaktens försök att slingra sig från ansvaret misslyckades.