2024-03-07

I en bilaga till Fortifikationsverkets ”förtydligande” avslöjas att FORTV kände till att mycket höga PFAS-halter fanns i jorden i den nordöstra delen av flygfältet redan i juni 2020.