2024-03-27

Aktion Rädda Vättern m.fl. begär att Högsta förvaltningsdomstolen ska inhibera regeringsbesluten, det vill säga tillfälligt stoppa dräneringsbesluten, till dess rättsprövningen är genomförd.