2024-03-07

Fortifikationsverkets ”förtydligande” från den 7 mars som vill ändra på tillstånd och avslöjar att reningsåtgärder påbörjats utan anmälan.