2024-03-14

Regeringen beslutar den 14 mars 2024 att inte pröva överklagningar av FIHM:s godkännande av bankantsdräneringen som innebär att PFAS-förorenat vatten får pumpas ut i Vättern utan föregående sanering eller rening. Varken miljöorganisationer eller gränsgrannar har rätt att överklaga enligt regeringen.