2022-06-03

Försvarsmakten kräver i en hemställan till regeringen att den militära verksamheten inte ska behöva följa gällande miljölagstiftning.