2024-03-15

Statens geotekniska institut redovisar nya tröskelvärden för PFAS utifrån att EFSA sänkt nivån för tolerabelt intag. Gamla värden bör ersättas med nya: KM 0,25 istället för 3 µg/kg, MKM 1,2 istället för 20 µg/kg och 2 ng/liter istället för 45 ng/l. Remissen är för tillfället stoppad i en konsekvensanalys.