2023-12-05

Högsta domstolen gör bedömningen att de drabbade Kallingeborna redan i dag har en personskada. Utredningen visar, enligt HD, att de höga PFAS-halterna i blodet i sig är ”ett fysiskt defekttillstånd”.